11 minut s Miroslavem Jirčíkem

Není sporu o tom, že Miroslav Jirčík je jedním z těch, kteří pomohli rozvoji funkčního tréninku u nás. Zakladatel a jednatel společnosti 3D FITNESS přinesl do ČR své zkušenosti ze zahraničních působení, zejména pak v USA. Aktivně se účastní zahraničních akcí a konferencí světové organizace IHRSA a je členem představenstva České komory fitness. Společně jsme si povídali o funkčním tréninku, o hlavních chybách provozovatelů fitness, či chystaném 3D FITNESS kongresu v Benicích.

 

3D FITNESS byla jednou z prvních firem na trhu, která se specializovala na funkční trénink. Proč jste se na svém začátku rozhodli jít zrovna touto cestou?
Naše aktivity jsme na území České republiky zahájili již v roce 2003. Nejprve jsme se specializovali na prodej sportovní hudby značky MULTITRAX. Já jsem v té době ještě stále působil jako trenér a inspektor pro britskou společnost Steiner na území USA a Kanady. V roce 2004 jsem se poprvé zúčastnil školení zakladatele funkčního tréninku Paula Checka v USA. Další vliv na následný směr mé činnosti měla spolupráce s Michaelem Kingem v Anglii a jeho školou Pilates Institute. Později se nám povedlo zahájit i školení Pilates Institute v ČR. Od té doby jsem pravidelně navštěvoval mnoho kongresů, workshopů a seminářů zaměřených právě na funkční trénink a specifické tréninky zaměřená na využívání váhy vlastního těla cvičence. Při zahájení naší činnosti v oblasti vzdělávání a rovněž distribuce nářadí pro fitness centra bylo logické, že naší doménou bude funkční trénink, který byl skutečně v ČR v té době neznámým pojmem.

 

Vybavili jste řadu center v ČR i na Slovensku. Co vnímáš jako hlavní chybu provozovatelů při otevírání nového centra?
Jednoznačně špatné plánování. Pokud chci zahájit činnost v jakémkoliv oboru je potřeba vytvořit velmi detailní investiční plán. Dále marketingový plán. Následně provozní plán. A na škodu není vytvoření krizového plánu. Velmi často a řekl bych, že v roce 2013 - 2014 ještě ve výraznější formě, lze sledovat velkou řadu nepřipravených projektů. Osobně miluji být součástí projektu od samého začátku. Sdílet nadšení investora a společně vytvářet návrhy prostorových řešení. Zúčastňovat se jednání s architekty projektu a diskutovat nad nejvhodnějším řešením provozu nově vznikajícího fitness centra či klubu. Jsem však velmi smutný, když přijedu na jednání s klientem a již na první pohled vidím jeho absolutní nepřipravenost, která je většinou předzvěstí neúspěchu celého následného procesu.

Trend funkčního tréninku jste podchytili velmi dobře. Kam si myslíš, že se bude tento trend dále ubírat?
Jsem přesvědčen, že funkční trénink není něco nového. Podobné formy cvičení realizovali již staří gymnasté a bezesporu Sokolové v předválečném období. My jsme nyní pouze vytvořili jakousi novou škatulku v sektoru fitness. Bezesporu lze však potvrdit vzrůstající poptávku po funkčním tréninku a to jak na straně provozovatelů/trenérů, tak i na straně klientů/cvičenců. Vzhledem ke stále širší nabídce různých programů nazývajících se funkční trénink, bude stále důležitější klást důraz na kvalifikaci a odborné znalosti trenéra nebo instruktora. Pokud nebudeme společně chránit sektor fitness a zejména kvalitu námi komplexně poskytovaných služeb, tak můžeme začít v našich klubech produkovat velké množství úrazů s dlouhodobými následky. Je tedy zcela nezbytné, aby se provozovatelé a majitelé fitness center velmi intenzivně zajímali, jak jejich trenéři pracují a jak důsledně doplňují své odborné znalosti. V souvislosti se zvyšující se poptávkou po funkčním tréninku sledujeme i velké množství nekvalitního, neatestovaného a mnohdy i velmi nebezpečného nářadí nabízeného na různých e-shopech a mnohdy i u dříve respektovaných dodavatelů. Z mého pohledu je zcela nepochopitelné, jak si může provozovatel centra, který investoval do provozovny několik milionů korun, dovolit nainstalovat či nechat své trenéry používat nářadí, které nemá doklad o atestaci pro používání v komerčním prostředí. Každý týden řešíme se zástupci pojišťoven případy, kdy pojišťovna odmítá nést zodpovědnost za pojistné plnění klientovi, který se zranil při svém tréninku ve fitness centru na netestovaném nářadí.
Pokud si fitness sektor nepokazí reputaci velkým počtem úrazů, tak funkční trénink půjde bezesporu směrem „sports medical“ a k zahájení velmi dobré spolupráce mezi lékaři a trenéry.

 

3D FITNESS kongres v Benicích je největší akcí svého druhu u nás. V čem je váš kongres výjimečný?
Každý ročník je ve zdejších podmínkách zcela výjimečný. Jedná se zaručeně o nejrozsáhlejší kongres v oblasti fitness v České republice a dovolím si říci i v nejbližším okolí. Výjimečnou atmosféru vytváří několik parametrů a každý z nich je nesmírně důležitý. Prvním z nich je lokalita – Parkhotel Benice. Jedná se o velmi harmonicky vyváženou stavbu vybudovanou ve stylu sportovního wellness hotelu poskytující maximální komfort pro všechny účastníky kongresu i širokou odbornou veřejnost. Druhým je velmi atraktivní program propojený se špičkovými světovými lektory. Neznám jinou akci široko daleko, kde byste si, jako trenér nebo instruktor, mohl vybrat z více než 100 profesionálně vedených lekcí v jeden kongresový den a na podiích spatřit lektory, kteří mnohdy nechtějí vystupovat ani na mnohem větších kongresech v USA či západní Evropě. Třetím parametrem je energie plynoucí z účastníků kongresu. Záměrně necílíme na širokou masu cvičenců, ale naše lekce jsou primárně připravené pro opravdu schopné instruktory a trenéry, kteří již mají své základní znalosti a skutečně hledají špičku ledovce ve svém oboru. Jsou hladoví po informacích a chtějí být nejlepšími ve svém klubu či studiu. Tato energie a zápal je ze všech cítit po celý kongresový den, což vytváří neskutečně pozitivní energii ve všech prostorách kongresového hotelu. Čtvrtým parametrem je špičkový organizační tým. Bez perfektní přípravy, obrovského množství energie a chuti do práce by se celá akce nemohla uskutečnit.

 

Je těžké takový kongres u nás, tedy v českých podmínkách, realizovat?
Myslím si, že není nikdy snadné udělat nějakou velkou akci a to kdekoliv na světě. Vždy je potřeba obrovské chuti do práce a obalit se špičkovými lidmi, kteří nekoukají na množství hodin, potu a energie vložené do samotného projektu. Je nesmírně důležité věnovat velmi mnoho času a úsilí správnému plánování. Dále je potřebné vytvořit finanční plán celé akce a sehnat potřebné peníze. Ale zpět k otázce: Je to těžké. Já jsem byl v několika týmech, kdy jsme pořádali konference v Anglii, Kanadě a USA, takže si dovolím říci, že jsem schopen jisté parametry porovnat. Velkým rozdílem je, že v zahraničí jsou na všechno agentury, které vám vše zajistí a vy jim pouze jejich práci zaplatíte. U nás si všechno musíme zajistit sami a to od A do Z. Podobné agentury bychom v ČR z rozpočtu akce nikdy nezaplatili a navíc bychom si nebyli jisti, že bychom mohli očekávat námi nastavený standard, který je pro nás v rámci 3D FITNESS prioritní. Za druhé je v ČR mnohem nižší cena vstupného při relativně srovnatelných světových cenách pro lektory. Zahraniční lektoři mají stejné finanční nároky za prezentaci v USA, Dánsku či ČR. Nálady proto jsou ve světových cenách. Cena vstupného však světovým cenám vůbec neodpovídá, neboť bychom nebyli schopni umožnit našim klientům se kongresu vůbec zúčastnit. Třetím vstupním faktorem jsou náklady spojené s nářadím a vybavením pro celý kongresový den. Vše jde z režie 3D FITNESS a nejedná se o žádnou malou hodnotu veškerého vybavení, které je potřeba. Celá akce je tedy z pohledu organizačního, logistické i ekonomického velmi náročná a dostat se do černých čísel je velmi obtížné. Na druhou stranu já i celý můj tým milujeme fitness, lidi, kteří se kolem cvičení točí a akce v Benicích je pro nás takovou společenskou událostí a bezesporu obrovským „teambuildingem“, na která se celý kolektiv těší. Velké množství spokojených klientů, výborná atmosféra v kongresový den a nesčetně mnoho děkovných e-mailů, je dostatečná satisfakce pro celý tým za obrovské množství dřiny, nervů a vynaložené energie.

 

Jste členem České komory fitness, ty sám jsi členem jejího představenstva. V čem spatřuješ podle tebe výhodu komory pro její členy?
Z celého projektu nesoucí název „Česká komora fitness“ jsem zcela nadšený. Je pro mě velkou ctí, že mohu být součástí zrodu platformy, která českému sektoru fitness bude výrazně sloužit a v mnohém usnadňovat práci v nadcházejících letech. Pro spolupráci v komoře jsem se bezesporu rozhodl na základě zkušeností ze zahraničí a to zejména z USA a Anglie. Na velkých světových konferencích jsem vždy vnímal obrovskou vyjednávací sílu podobných sdružení směrem ke státní legislativě, tedy při tvorbě zákonů týkajících se provozování fitness center, výší poplatků autorským ochráncům hudebních práv a nastavování standardů v oblasti vzdělávání fitness poskytovatelů. V ČR jsme nyní díky komoře a díky velmi intenzivní práci prezidentky Jany Havrdové, na velmi dobré cestě směrem k vyřešení celé řady netransparentních činností spojených s požadavky ze strany státu směrem k provozovatelům. ČKF velmi intenzivně hájí práva majitelů fitness center a osobních trenérů díky úzké spolupráci s právníky z oboru fitness a sport. Komora poskytuje registr fitness profesionálů, který je jako jediný garantovaný poskytovateli vzdělávání v České republice. Díky tomuto registru se každý majitel může s profilem trenéra seznámit dříve, než se účastní výběrového řízení. Je velkou škodou, že mnoho majitelů fitness center má historickou potřebu bojovat na vlastním písečku a domnívat se, že jeho se absolutně netýkají nějaké právní normy, poplatky OSA a kvalita vzdělání jeho trenérů. Pokud bude většina provozovatelů členy České komory fitness, tak se nám bude mnohem lépe vyjednávat za nižší poplatky na dani odváděné za vstupné, za poplatky odváděné OSA, Intergram a dalším. Budeme schopni ochránit kvalitní trenéry a zajistit jim potřebný servis v autorizovaných vzdělávacích centrech s odpovídající kvalitou. Provozovatelům poskytnout právní ochranu v případě soudních sporů a hájit jejich práva v případě konfliktu s pojišťovnami nesvolnými k plnění povinností při úrazu na sportovišti. Z mého pohledu je zcela jasným základem, aby každý trenér, instruktor a zcela bez diskuze majitel fitness centra, byl členem České komory fitness. Náklady spojené s případnými problémy uvedenými výše mohou být pro karieru trenéra, instruktora a majitele fitness centra bez dostatečné sektorové spolupráce, pro jednotlivce zcela likvidační.

 

Autor: Karel Jarušek
Foto: 3D FITNESS

 

11 minut s...

Diskuze k článku: 11 minut s Miroslavem Jirčíkem

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 35 76%
Nelíbí 11 24%

Celkový počet hlasů: 46