80 milionů členů fitness klubů do roku 2025, slibuje EuropeActive

Na setkání v německém Kolíně nad Rýnem, proběhlo několik zajímavých novinek, které byly předzvěstí veletrhu FIBO. EHFA, evropská asociace zdraví a fitness oznámila dvě velké novinky. Tou první bylo odhlasování změny jména této organizace na EuropeActive. Druhou novinkou pak bylo vyhlášení akčního plánu dosažení 80 milionů členů ve fitness klubech napříč celou Evropou.

Změna jména je součástí většího rebrandingu (změny značky – pozn. red.), jehož snahou je posunout EuropeActive do pozice nezávislé organizace zastřešující celý sektor zdraví a fitness.

„Usilujeme o vybudování silné značky, založené na strategii členství, k posílení pozice celého odvětví a podpory důležité role, kterou může fitness sehrát v oblasti zlepšování zdraví,“ doplňuje k tomu Nathalie Smeerman, Executive Director organizace EuropeActive.

EuropeActive tak zůstává hlavním „hlasem“ pro evropský fitness sektor a pro všechny hlavní instituce v rámci EU, stejně jako pro všechny civilní organizace zastupující hráče na trhu. V rámci své mise má za cíl snížit neaktivitu, ovlivňující negativní faktory jako je nadváha a obesita v EU a hlásá heslo MORE PEOPLE, MORE ACTIVE. Neboli více lidí, více aktivity.

K naplnění tohoto hesla, EuropeActive (EA) očekává navýšení počtu členů fitness klubů v rámci EU do roku 2025 na celkový počet 80 milionů. Z celkového počtu obyvatel EU, jichž bylo podle odhadů v roce 2013 celkově 507 milionů, by se tak jednalo o průměr 15 % (stávající odhad počtu lidí navštěvujících fitness centra se v ČR a na Slovensku různí, ale realistická čísla hovoří o 3 – 5 % populace - pozn. autora)
EA vychází ze svých odhadů, podle nichž lze očekávat roční nárůst počtu členů fitness klubů o zhruba 5 %. Racionálním pozadím těchto očekávání jsou alarmující hodnoty obezity, nízká úroveň stávající fyzické aktivity, či zvyšování průměrného věku evropských občanů, což by mohlo mít devastující následky, pokud nebude vyslyšena naléhavost těchto faktorů.

Tyto informace podporuje také tvrzení, které vyšlo již v roce 2012 ve zdravotnické stati The lancet: “Nová studie potvrdila, že sedavý životní styl a nedostatek fyzických aktivit jsou zodpovědné za 5,3 milionů úmrtí na světě, což je stejně jako kouření. Mezi závěry této zprávy je, že se problém zhoršuje do takové míry, že může být považován za pandemii a v případě pokračující fyzické neaktivity bude čtvrtým hlavním důvodem smrti na světě.

Podporující argumenty mimo jiné přináší také WHO – HEPA Europe: “Odhaduje se, že fyzická neaktivita je primárním důvodem průměrně 21 – 25% rakoviny prsu a tlustého střeva, 27 % diabetu, a průměrně 30 % ischemických srdečních příhod. Proti tomu stojí řada skutečností, potvrzujících, že zvýšení úrovně fyzické aktivity, může mít důležitý pozitivní efekt na zdraví lidí.“

 

Jak chce EuropeActive dosáhnout zvýšení počtu členů fitness klubů ze stávajících 46 na 80 milionů do roku 2025? 

Připravila několik doporučení a kroků:

1)      Jedním z hlavních velkých kroků, které se již staly, je vydání knihy „Budoucnost zdraví a fitness – Plán pro aktivní Evropu do roku 2025“, reportu vytvořeného 13 vědci a experty ze 7 zemí. Jeho cílem je demonstrovat, že fitness sektor může přispět jako hybná síla v podpoře zlepšování zdraví fyzickými aktivitami v rámci Evropy. (Konkrétní závěry z tohoto reportu budeme publikovat v některém z příštích článků.)

2)      Aby mohl být realizován plný potenciál pozitivního příspěvku k fyzickým aktivitám zvyšujícím zdraví, bude fitness sektor muset k získání nových zákazníků budovat partnerství v nových oblastech a profesionalizovat se. Často se bude jednat o naprosto nová teritoria, kde nelze očekávat úspěch bez zapojení nových digitálních technologií a inovací, které doplní tradiční metody a strategie.

3)      Subjekty a hráči na trhu budou muset sehrát důležitou roli v atakování stávajících výzev, jimiž jsou právě zvyšující se hodnoty neaktivity. A to tím, že se zaměří více na prevenci chronických onemocnění a podporu starších dospělých, aby mohli žít spokojenější a samostatný život v seniorských letech svého života.

4)      Vlády budou rovněž povzbuzovány k zavedení více tolerantního systému daní, s ohledem na fitness a zdravotní produkty a služby, když bude investováno více do zdraví zvyšujících programů a veřejných soukromých partnerství zaměřených na podporu fyzických aktivit a sportu.

5)      Očekává se, že fitness instruktoři by měli navýšit jejich marketingové a prodejní metody a vybudují programy, které zaujmou lidi, kteří chtějí cvičit venku. Vysoká úroveň spolupráce s lokálními komunitami zaměřenými na zdraví a cvičení, je klíčem k rozšíření od čistě cvičebních metod k výživě a snižování stresu.

6)      Dodavatelé by měli pokračovat v investicích do výzkumu a vývoje a spolupracovat s provozovateli na vývoji nových technologií, podložených partnerstvími s univerzitami a výzkumnými institucemi.

7)      Národní asociace (v ČR Česká komora fitness) jsou klíčovými hráči pro získání aktivní Evropy, stejně jako jsou zodpovědné za vytvoření národních registrů fitness profesionálů (např. Český registr fitness profesionálů), nastavují a zajišťují standarty pro zaměstnance fitness i fitness kluby, poskytují sektoru relevantní data a průzkumy trhu a sdílí nejlepších příklady z trhu.

8)      Na korporátní úrovni, tedy na úrovni jednotlivých firem a zaměstnavatelů, doporučení obsahuje vybudování vlastních in-house zdravotních programů, finančních pobídek pro fyzické aktivity, zdravější stravu v lokálních kantýnách, programy „stop kouření“ a také pravidelné měření zdravotního stavu.

9)      Vzdělávací a výzkumné instituce by se měly orientovat k získání více důkazů, proč se lidé brání cvičení a vybudování užší spolupráce s provozovateli za účelem vybudování odpovídajícího vzdělávacího systému, který vybaví ty, jež potřebují vzdělání a znalosti.

 

Cíle jsou tedy jasně dané a vyžadují spolupráci celého sektoru, vlád jednotlivých států, národních institucí a organizací, vzdělávacích a výzkumných organizací, stejně jako silný tlak ze strany provozovatelů, zaměstnanců, volných spolupracovníků (trenérů, lektorů) a organizací, které je zastřešují (EuropeActive, Česká komora fitness).

Dlužno také dodat, že EuropeActive tyto sliby nedává naprázdno a snaží se je ve spolupráci s EU, která si již rizika neaktivity uvědomuje, uvádět do praxe. Můžeme tedy jen doufat, že i jednotlivé subjekty na českém trhu a v ČR obecně budou mít potřebu a využijí šance se stále více ohroženou populací. Jen pro zajímavost, podle barometru EU z roku 2013, je ČR zemí s největším počtem obezity v EU. Slovensko je na tom jen o málo procentních bodů lépe.

 

Autor: Karel Jarušek
Foto: EHFA/EuropeActive, FIBO

Diskuze k článku: 80 milionů členů fitness klubů do roku 2025, slibuje EuropeActive

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 36 77%
Nelíbí 11 23%

Celkový počet hlasů: 47