Česká komora fitness: Každý fitness profesionál musí mít certifikaci

Dnešní valná hromada České komory fitness (ČKF) přinesla několik zajímavých novinek. ČKF prostřednictvím svého představenstva představila jednak hospodaření za předchozí rok a očekávání do roku 2014. Představenstvo si rozdělí svoje pole působnosti na tři hlavní segmenty, které se bude snažit do budoucna pokrýt:

 1. Individuální fitness profesionálové - jejichž počet za poslední rok raketově narostl
 2. Školící centra - ta jsou momentálně hlavním zdrojem nových členů ČKF a společně bylo vytvořeno již víc jak 5 profesních kvalifikací
 3. Fitness centra - v této oblasti komora vnímá ještě své velké rezervy a v budoucím období se bude snažit nabídnout srozumitelnější výhody pro tyto subjekty (v minulosti k nim patřila například právní analýza ke Schwarz systému, v současnosti například vyjednávání podmínek s OSA a další)
Důležité body dnešní valné hromady by se daly shrnout do těchto hlavních témat:

 

Profesní kvalifikace

Na jednání valné hromady zazněla z úst Tomáše Krmíčka zajímavá informace, podložená zpracovanou právní analýzou. V současném právním řádu je nezbytné z pohledu živnostenského zákona, aby každý, kdo provozuje jakoukoliv sportovní činnost v oblasti fintess (trenéři, instruktoři skupinových lekcí), tedy je z pohledu zákona "poskytovatel", byl schopen prokázat svoji odbornost. Z pohledu zákona se to týká jak spolupracovníku fitness centra na ŽL, ale také i těch, kteří jsou zaměstnanci, či spolupracovníci na dohodu

Získat certifikovanou odbornost je nyní možné jednou z těchto možností:

 • SŠ, VOŠ, nebo VŠ vzdělání tělovýchovného směru, nebo
 • akreditovaný kurz MŠMT (150 hodin), nebo
 • nově zkoušky z profesní kvalifikace (získané znalosti mohl fitness profesionál nabýt kdekoliv v rámci svého celoživotního vzdělávání)  

Pro poslední jmenovanou možnost byla zvolena jako autorizovaná osoba Hospodářská komora ČR (HK), jíž je ČKF výhradním dodavatelem, zkoušejícím vybrané profesní kvalifikace. Výhodou této zkoušky je získání diplomu od MŠMT, který opravňuje k vykonávání trenérské, či instruktorské činnosti kdekoliv v rámci EU.

V současné chvíli jsou nastavené a schválené profesní kvalifikace pro obory:

 • Aerobik
 • Bodystyling
 • Indoor cycling
 • Pilates
 • Powerjoga
 • Kondiční chůze

Další kvalifikace jsou v přípravě, nebo před schválením (například Funkční trénink, nebo trenér pro osoby s civilizačním onemocněním). Kvalifikace Osobních trenérů bohužel dosud nebyla schválena a v současné chvíli půjde do revize, tedy bude se znovu předělávat. Díky komplikacím, které jsou s touto kvalifikací na MŠMT, lze očekávat ještě zdržení.

 

Staro-nové řídící orgány komory

Dle stanov ČKF se konala také po dvou letech volba řídících orgánů. Staronové složení nyní vypadá takto:

Prezidentka: Jana Havrdová

Představenstvo: Berka František, Jarušek Karel, Jirčík Miroslav, Krmíček Tomáš, Suchánek Pavel

Dozorčí rada: Bartošová Hana, Jeřábek Jan, Literová Jitka

 

Oříšek jménem OSA

ČKF přesouvala termín valné hromady z důvodu vyjednávání s OSA, tedy správcem poplatků za hudbu. Bohužel, ačkoliv je jednání na velmi dobré cestě, nepodařilo se ještě dosáhnout úplné shody. Tedy byly představeny pouze předběžné návrhy toho, jak by měl nový ceník, pokud vše dobře dopadne, vypadat. 

Novinkou v tomto ceníku by mělo být počítání nikoliv za počet reproduktorů a počet skupinových lekcí, ale za metr čtvereční pouze cvičební plochy. Nepočítalo by se tedy do toho wellness, šatny a zázemí fitness centra. Podle našich zdrojů, se v tuto chvíli cena za m2 velmi blíží 20 Kč za rok. K tomu je však třeba připočítat TV, či obrazovky na strojích. Členové ČKF by ale na tuto cenu ještě získali více jak 30% slevu.

Jednání nadále probíhají, tedy přesné podmínky lze v lepším případě očekávat až po Novém roce.

 

Komora sice udělala doposud velký kus práce, ale ještě větší kus práce ji čeká. Na valné hromadě mimo jiné zaznělo, že dle zkušeností ze zahraničí, vybudování obdobné oborové komory, respektované většinou trhu a státními institucemi, může trvat 7 a více let.

 

Autor: Karel Jarušek

Foto: Freedigitalphotos.net, Česká komora fitness

 

Diskuze k článku: Česká komora fitness: Každý fitness profesionál musí mít certifikaci

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 39 80%
Nelíbí 10 20%

Celkový počet hlasů: 49