Česká komora fitness podepsala Sektorovou dohodu fitness

Podařilo se jí tak posunout o krok dál ve spolupráci se státní správou a dalšími významnými subjekty. Konkrétně tato dohoda byla uzavřena s těmito subjekty: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a obchodu ČR.

Dále uvádíme citaci z dopisu Jany Havrdové, prezidentky České komory fitness:

 "Máme velkou radost, že se nám podařilo uzavřít Sektorovou dohodu fitness, jejímiž smluvními stranami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hospodářská komora ČR a Svaz průmyslu a obchodu ČR. Český fitness sektor zastoupila Česká komora fitness. Cíli jsou:

a)         standardizace a rozvoj dalšího vzdělávání v oboru fitness a

b)         rozvoj a podpora spolupráce zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Plný text dohody můžete nalézt na našich stránkách   https://ceskakomorafitness.cz/aktuality/sektorova-dohoda-fitness-uzavrena/ 

V rámci realizační části Sektorové dohody budeme v období březen – červen 2012 ve spolupráci s našimi členy prezentovat naši činnost na důležitých akcích českého fitness sektoru. Vrcholem těchto aktivit bude mezinárodní konference, která se uskuteční ve středu 6. 6. 2012 v Praze. Pro Vás bude samozřejmě účast na konferenci, stejně jako na dalších plánovaných workshopech, zcela zdarma, prosto si již nyní zarezervujte tento termín ve Vašem kalendáři." 

Co je Česká komora fitness?

V roce 2011 vzniklý subjekt, který se snaží o zastoupení provozovatelů a profesionálů z oblasti fitness. Mezi jeho cíle patří zejména:

a) nastavit podmínky spolupráce a komunikace mezi zaměstnavateli a vzdělavateli ve fitness sektoru v České republice. Pro jednotlivá opatření bude Česká komora fitness aktivně vytvářet platformu, v rámci které bude prostor pro spolupráci i s dalšími institucemi na regionální, krajské a celostátní úrovni. Souborem opatření na všech úrovních je vytvořit mediálně pozitivní obraz oboru FITNESS jako celistvého, moderního a dynamicky se vyvíjejícího oboru národního hospodářství;
b) standardizovat kvalitu oboru FITNESS z hlediska dalšího vzdělávání. Česká komora fitness se zaměří zejména na zpracování dílčích kvalifikací fitness profesí, jejich zakomponování do systému Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP) a rozvoj vzdělávání a standardizaci kvality v oblasti fitness v návaznosti na zákon č. 179/2006 Sb.

Více info o komoře najdete na www.ceskakomorafitness.cz.