Chceme zastupovat jen ty, kteří podnikají v souladu s předpisy a s vysokou kvalitou služeb

Jana Havrdová je výrazná osobnost českého fitness prostředí a stojí za většinou úspěchů České komory fitness směrem k státnímu aparátu. Sama o sobě říká, že je vlastně politik.  Kromě neplaceného prezidentství komory je také prezidentkou FISAF.cz a FISAF International a nedávno byla kooptována do představenstva Hospodářské komory ČR. A aby toho nebylo málo, moderuje v České televizi pořad Sama doma. V čele komory je jako prezidentka již 4 roky a tak jsme se bavili o tom, co se za poslední 4 roky změnilo a co by ještě změnu potřebovalo. Rozhovor vyšel v jarním čísle časopisu Fitness Business.

 

Naposledy jsme spolu dělali krátkou verzi rozhovoru před dvěma lety. Kam se podle tebe za to období posunulo české fitness prostředí?

České fitness vcelku přesně kopíruje fitness prostředí v západní Evropě, jen máme přirozený skluz pár jednotek až desítek let. Velice zvolna se začíná formovat pocit a současně i potřeba být součástí nějak oficiálně definovaného odvětví národního hospodářství.

V západní Evropě a USA je naprosto normální, že všechna fitness centra a školicí centra jsou členy komory či federace, která je reprezentuje. Reprezentací se myslí hlavně sběr a prezentace dat z fitness prostředí, zastupování před orgány státu, což je nejsilnější pozice při připomínkování zákonů. Samozřejmě i zcela praktické služby, jako je organizace odborných konferencí, výstav a dalších akcí, ve kterých se fitness jako celek i jeho jednotliví hráči představují široké odborné i laické veřejnosti.

Pro každého provozovatele fitness centra, školitele i individuálního fitness profesionála je zásadní mít přesnou znalost podnikatelského prostředí a jasnou vizi, kam má fitness sektor mířit. Obecně přijatým cílem je získat pro fitness sektor zcela jasné místo ve zdravotních preventivních programech. Velmi odvážně řečeno má fitness obrovský potenciál, který jednoznačně doplňuje a místy i nahrazuje farmaceutický průmysl.

Laicky zjednodušeno: pro řadu zdravých lidí je mnohem efektivnější pravidelně se hýbat a rozumně jíst, než konzumovat řadu doplňků stravy. Pro ty, kteří už nějaké zdravotní potíže mají, to platí také, ale z hlediska jejich životního stylu je pohyb dlouhodobým řešením, nikoliv jednorázovou léčbou.

"Chceme zastupovat jen ty, kteří podnikají v souladu s právními předpisy a jejichž cílem je vysoká kvalita služeb."

A kam se posunula Česká komora fitness?

Česká komora fitness je relativně úspěšná při reprezentaci fitness sektoru směrem vzhůru. Má silnou a viditelnou pozici v Hospodářské komoře a ve srovnání s ostatními sportovními odvětvími jsme také extrémně úspěšní v projektu Národní soustavy kvalifikací, kde již aktuálně můžeme zkoušet z pěti Profesních kvalifikací. Získání potřebné odbornosti pro práci ve fitness (bez ohledu na formu zaměstnání či spolupráci jako OSVČ) je tak již otázkou jednodenní zkoušky. Nutno však podotknout, že přísné zkoušky s velmi podobnými rysy, jako jsou státní zkoušky z cizích jazyků.

Velkým posunem vpřed je také převzetí pozice vydavatele časopisu Fitness Business. Je to svého druhu jediné médium pro odbornou veřejnost v České republice a jako takové přináší provozovatelům fitness i školicím centrům zcela cílené informace.

Každý rok organizujeme minimálně jednu konferenci, kde otvíráme prostřednictvím pečlivě vybraných přednášejících zajímavá témata a prostor ke sdílení zkušeností.

V začátcích komory byla jasná snaha obsáhnout co nejvíce subjektů na trhu, jakožto členů komory, tedy jít spíš cestou kvantity. Změnilo se to?

Česká komora fitness se zvolna posouvá od původního cíle kvantity (tedy zastupujeme co nejvíce členů bez ohledu na kvalitu jejich služeb) k měřítku kvality. Chceme zastupovat jen ty, kteří podnikají v souladu s právními předpisy a jejichž cílem je vysoká kvalita služeb. Do budoucna bychom rádi viděli členství v komoře jako jednoznačný odznak kvality.

Stejně jako v zahraničí nebo jiných oborech i u nás by mělo být členství v komoře i otázkou cti ve smyslu „mé fitness centrum je členem komory fitness, u nás najdete nejlepší služby a nejkvalitnější personál i vybavení“. Tato hodnota by následně měla být komunikována jako důležitý argument pro širokou veřejnost i další důležité subjekty jako jsou např. zdravotní pojišťovny.

Tak to v zahraničí funguje a pro nás je toto dlouhodobý cíl z hlediska členské základny.

"Často máme pocit „myšky v kolečku“, běháme dokola, řešíme denně stovky maličkostí, kvůli kterým nám uniká smysl, proč to děláme, také směr a vize, kam bychom měli jít."

Když porovnáš český a zahraniční fitness trh, v čem spatřuješ hlavní rozdíly?

Ve srovnání se zahraničím u nás stále funguje despekt ke sdružování se v nějakém vyšším organizačním celku. Máme obavy ze zneužití našich dat, pochybnosti o efektivitě vzájemné spolupráce. V našich rozpočtech není finanční ani časový prostor na účast na konferencích; ať už u nás za velmi přijatelných podmínek, nebo na zahraničních, které už jsou samozřejmě finančně náročnější.

Řadu let se zúčastňuji velkých evropských i světových akcí, kde jsem za ČR prakticky sama. Vždy mne mrzí, že tam nejsou další Češi, kteří by tak stejně jako já měli nastavenou jasnou cestu nutnosti vzájemné spolupráce. Situace se však po malinkých krůčcích mění. Dobrým signálem jsou pro mne i mé kolegy nové akce České komory fitness „Fitness k snídani“. Jsou určené pro maximálně 10 zástupců provozovatelů v konkrétním regionu či velkém městě. Ze společného povídání vyplývá velké množství společných problémů. Už jen jejich sdílení všem pomůže.

Často máme pocit „myšky v kolečku“, běháme dokola, řešíme denně stovky maličkostí, kvůli kterým nám uniká smysl, proč to děláme, také směr a vize, kam bychom měli jít. Bohužel často taková myška končí zcela vyčerpaná „na čumáku“ a následně i v propadlišti dějin. Právě proto je velmi užitečné párkrát do roka utéct z kolečka na konferenci nebo jinou akci, kde se setkáme s ostatními kolegy. Záměrně se vyhýbám slovu „konkurence“.

Ostatní hráče na trhu bychom měli vnímat především jako ty, se kterými si můžeme navzájem pomoci, nikoliv ublížit. Na trhu je prostor pro všechny, kteří svoji práci dělají kvalitně. Ráda používám příměr k restauracím. Vedle velkých fast food řetězců se zcela jasně uplatní i malé útulné restaurace s domácí kuchyní nebo luxusní restaurace oceněné Michelinskou hvězdou.

Zásadním rozdílem českého a zahraničního fitness je také forma členství. V západní Evropě a USA je minimum fitness center, které by nefungovaly na členské bázi. U nás je to méně než 10 % trhu. To zcela zásadně mění situaci. Fitness centra založená na členství mají svá specifika, a ta je třeba respektovat. Jedná se zejména o formu komunikace a další péče o členy.

Přejít na členský systém je otázka manažerského přístupu vedení fitness centra, nikoliv změny ceníku.

 

Před časem jsi byla kooptována do představenstva Hospodářské komory. Co to pro český fitness sektor znamená?

Pozice člena představenstva Hospodářské komory nám ještě více otvírá dveře k připomínkování zákonů, které se nás přímo dotýkají nebo do budoucna dotýkat budou. Já osobně za takové zákony považuji novelu zákona o sportu a následně jeho zcela novou tvář. Dále zákon o veřejné prospěšnosti, kdy právě tento statut by pro provozovatele fitness center znamenal mnohem lepší pozici při žádostech o grantovou podporu i spolupráci se zdravotními i komerčními pojišťovnami.

Neméně důležitý je i živnostenský zákon, zákon o DPH a předpisy upravující poplatky za hudební díla. Problémy fitness sektoru sdílejí i další nám blízká odvětví služeb, jako jsou kosmetičky, kadeřníci či hotely, wellness a další hráči v turistické ruchu. Po vzoru např. Rakouska by bylo velmi prospěšné, abychom se společně domlouvali, a ovlivňovali tak podnikatelské prostředí, ve kterém všichni každý den pracujeme.

Velmi důležitým bodem mé pozice je i to, že jsme vidět, že o nás vědí další velká odvětví národního hospodářství sdružená v Hospodářské komoře. Skvělé je, že máme perfektně srozumitelný produkt – zdravý pohyb. Ten napříč odvětvími v dobrém slova smyslu užívá spousta lidí i ve vysokých manažerských pozicích. Sám prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý je aktivní sportovec, který ví, že pro úspěch nejen v kariéře je pravidelný pohyb nezbytnou podmínkou.

Společný zájem, ať už jako profesionální či osobní koníček, otvírá dveře. V tom je obrovská výhoda fitness.

"Většina fitness center není členem žádného sportovního svazu, to však neznamená, že na úrovni práce se širokou veřejností děláme méně kvalitní práci."

Navzdory tvé kooptaci do představenstva HK ČR se ČKF snaží být také součástí českého sportovního prostředí. Není to trochu schizofrenie? Neměli by se provozovatelé rozhodnout, jestli chtějí být součástí zejména sportovního nebo spíše podnikatelského prostředí?

České sportovní prostředí je prakticky uzavřený okruh sportovních svazů a jejich zastřešujících organizací. Má stejně jako my správný cíl, tedy rozhýbat českou veřejnost jak na úrovni vrcholového sportu, tak i v běžné široké populaci. Jedná s ministerstvy i zástupci vyšších správních celků, získává finanční podporu. Dělá spoustu dobré práce.

Já v něm zatím nevidím širší vnímání směrem ke sportovnímu podnikatelskému prostředí, zejména fitness. Většina fitness center není členem žádného sportovního svazu, to však neznamená, že na úrovni práce se širokou veřejností děláme méně kvalitní práci.

České sportovní prostředí by mělo zahrnovat jak obrovskou oblast sportovních svazů, tak podnikatelský sektor. Poskytované služby jsou velmi podobné, ne-li stejné. Cestou je podle mne vzájemná spolupráce. České fitness se však musí přihlásit a své kvalitní služby ukázat. Bez toho nemá šanci, aby si ho české sportovní prostředí všimlo, natož ho ocenilo.

I proto je tady Česká komora fitness, která přináší data a systém ze zahraničí.

Velké téma do budoucna jsou registrační pokladny, resp. EET. Pomůže to českému podnikatelskému prostředí v oblasti fitness, nebo podle tebe spíš ublíží?

Možná budu nyní hodně „ostrá“, ale podle mne pomůže EET pročistit náš trh od nekvalitních podnikatelů, kteří nerespektují zákony. Ten, kdo podniká poctivě, nebude mít žádný problém při zavedení EET, prakticky už tak stejně funguje. Problematika však není černobílá, je samozřejmě spousta malých drobných podnikatelů i ve fitness, kteří fungují velmi dobře a EET jim minimálně z počátku život zkomplikuje.

"Podívejme se např. na knihkupce. Dali se dohromady a dlouhodobou intenzivní prací dosáhli snížení DPH pro knížky."

Co by pomohlo k oživení českého podnikatelského prostředí ve fitness v ČR? Co tu schází?

V České republice fungujeme jako velké souostroví malinkých ostrovů bez vzájemné spolupráce, bez společné prezentace našich služeb, bez hrdosti na svůj obor. Podívejme se např. na knihkupce. Dali se dohromady a dlouhodobou intenzivní prací dosáhli snížení DPH pro knížky. I my ve fitness se musíme potkávat, definovat své cíle a také reálně nastavit cestu, jak se k nim dostat. Jedná se běh na dlouhou trať a řešením není vyčkávat v pozadí, co někdo další udělá nebo neudělá.

Opakuji, že máme perfektní produkt, který dává a zajišťuje lidem dobrou fyzickou i psychickou kondici, odvážně řečeno my máme reálný „elixír mládí“. Společně se musíme domluvit, jak budeme náš produkt prezentovat a prodávat dál a za jakých podmínek.

Česká komora fitness se snaží takovou platformu pro spolupráci vytvářet. Pak bude reálnější dosáhnout příznivé sazby DPH, jasných, transparentních a rozumně nastavených podmínek pro užívání hudebních děl, pevného zařazení do systému zdravotní péče a mnoho dalšího.

 

Čeští fitness podnikatelé říkají, že aby se jim podnikalo lépe, potřebovali by prosadit nižší sazbu DPH nebo jednotně výhodnější podmínky pro autorské poplatky OSA a Intergram. Co v této oblasti ČKF dělá?

Nízká sazba DPH je hodně vysoký cíl, který má návaznost na mnoho dalších zákonů. Zde se tedy zatím rozkoukáváme. Ohledně autorských poplatků máme za sebou půlroční profesionální vyjednávání s právníky a s OSA na téma jasných a transparentních poplatků, které nebudou destrukční pro podnikatele ve fitness.

Máme výsledky našeho průzkumu, kdy dvě prakticky stejná fitness centra, která se liší o jedinou televizi, platí jedno 7000 Kč ročně a druhé 47000 Kč ročně. To není akceptovatelná situace, reálná cena je věcí individuálního vyjednávání.

S OSA se však jednání po půl roce prakticky vrátila na startovní čáru. Největším „postavením do reality“ pro nás však bylo, když námi vyjednávaný ceník by prakticky našim členům s dobrou vyjednávací schopností zásadně zvýšil ceny…

Řešení vidím pouze ve velkém tlaku všech, kterých se to týká – tedy mnoha odvětví národních hospodářství směrem k úpravě zákonů České republiky. A to je jeden z mých osobních dlouhodobých cílů v pozici člena představenstva Hospodářské komory.

 

Na počátku ČKF byla celá komora postavena zejména na prosazení profesních kvalifikací (PK). V poslední době však toto téma jakoby utichlo. Kam dál profesní kvalifikace v oblasti fitness směřují?

Profesní kvalifikace jsou zcela živé. Od 1. 1. 2015 je zkouška z PK v oblasti tělovýchovných služeb přidána do přílohy živnostenského zákona jako legitimní doklad pro získání vázané živnosti Poskytování tělovýchovných služeb. Navíc je zkouška u řady školicích center již povinně zakončením jejich školicího kurzu akreditovaného MŠMT.

Reálný problém však vidím v nedostatečné práci živnostenských úřadů, které nekontrolují dodržování vlastních pravidel. Dostáváme se na hranici šedé ekonomiky. Upřímně řečeno, který provozovatel může dát svoji hlavu na to, že všichni jeho instruktoři a trenéři mají dostatečné vzdělání?

Pro Českou komoru fitness to znamená zásadní otázku – máme my být tím policajtem na českém trhu, nebo máme spíše všem opakovaně říkat, jak to má být? Pro mne je přirozenější druhá cesta, my můžeme říkat, ale někdo nás musí poslouchat. Pokud nám oči otevře až velká pokuta od živnostenského úřadu, bude to příliš vysoké školné.

 

Kdy bude schválena PK osobního trenéra?

PK Instruktora kondičních forem posilování (osobní trenér bohužel není termín akceptovatelný pro odbor sportu MŠMT… zatím) je bohužel teprve ve fázi schvalování. Je s tím spojena řada problémů, které by ovšem potřebovaly samostatný článek.

 

Ptám se z toho důvodu, že zejména v této oblasti řada fitness profesionálů vnímá velkou nedostatečnost kvalit profesionálů, kteří absolvují vybrané kurzy. Co se s tím dá dělat? Neměla by v tomto ohledu zasáhnout komora?

Pro mne jsou jediným funkčním řešením zkoušky z profesních kvalifikací. Standardy PK totiž zcela jasně určují minimální úroveň znalostí a dovedností všech, kteří na trhu pracují v konkrétní fitness specializaci. S tím souvisí i vysoká úroveň zkoušejících. Pro PK z oblasti fitness jsou vždy třeba minimálně dva zkoušející, kteří musí splnit relativně vysoké požadavky na vzdělání i praxi.

Komora operuje v systému Národní soustavy kvalifikací, je to však běh na dlouhou trať, kdy bohužel měsíc není žádná doba. Nezbývá než vydržet a dál krůček po krůčku pokračovat směrem ke kvalitě.

"Otázkou zůstává, zda se vůbec fitness profesionálové chtějí zdokonalovat a vzdělávat tímto směrem. Praxe minulých pár let tomu bohužel nenasvědčuje."

Pojďme se podívat na další zajímavé téma: propojení fitness s lékaři a pojišťovnami. Od počátku založení komory se o tom mluví. Je tu reálná šance na propojení?

Reálné propojení rozhodně funguje v zahraničí. U nás bude nezbytnou podmínkou jasná definice standardu znalostí a dovedností fitness profesionálů zaměřených na pohybové aktivity osob s civilizačními onemocněními. Ti budou muset prokázat svoje znalosti a dovednosti zkouškou. Dostáváme se však na hranici kompetencí MŠMT a ministerstva zdravotnictví. Standard je vytvořený pracovní skupinou kolem MUDr. Matoulka, schválení je boj.

Druhou otázkou však zůstává, zda se vůbec fitness profesionálové chtějí zdokonalovat a vzdělávat tímto směrem. Praxe minulých pár let tomu bohužel nenasvědčuje. Nedovedu si představit, že náročně vyboxujeme systematické propojení zdravotního a fitness sektoru, které pak selže na nedostatečném vzdělání našich lidí.

Takže ano, cesta zde určitě je, ale v první řadě musíme my začít chtít. Pak možná opravdu vybudujeme pevný most mezi dvěma zatím jen z dálky koketujícími světy zdravotnictví a fitness.

 

Autor: Karel Jarušek
Foto: Archiv Jany Havrdové

Diskuze k článku: Chceme zastupovat jen ty, kteří podnikají v souladu s předpisy a s vysokou kvalitou služeb

Rychlá a snadná podnikatelský úvěr

Potřebujete podnikatelský úvěr? Nabízíme podnikatelské úvěry s velmi minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 3%, od 1 roku do 30 let splácení doby trvání do všech částí světa. Dáváme z úvěrů od € 5,000.00 do výše 20 milionů amerických dolarů. Jsme také dát podnikatelských úvěrů jednotlivcům a společnostem, dáváme jim půjčky začít podnikat nebo zlepšují své podniky ve výši 3%. Můžeme půjčit vás až 20 milionů €. Chcete-li získat více informací, E-mail: zionloanfirm.ltd@gmail.com

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento rozhovor?

Líbí 36 73%
Nelíbí 13 27%

Celkový počet hlasů: 49