Konkurence velkých fitness v Praze a loajalita jejich zákazníků

 

Také si myslíte, že je v Praze podnikání v oblasti fitness a wellness daleko jednodušší než v ostatních krajích českých? Odpověď nejen na tuto otázku ukázal výzkum publikovaný na konci loňského roku a realizovaný v roce 2011 ve spolupráci s Českou komorou fitness. Dnes vám přinášíme první část z tohoto obsáhlého výzkumu.

Že se v Praze lépe podniká a tudíž jsou v ní soustředěny všechny dosud působící velké řetězce, je jednoznačné. I proto byl výzkum orientován na hlavní město. Nicméně čím větší město, tím větší konkurence a nižší loajalita zákazníků. Řetězce v Praze tak volí téměř výhradně model členství, který loajalitu zákazníka může alespoň částečně ovlivnit.

Průzkum připravila Katedra managementu sportu, FTVS UK v Praze, jmenovitě Eva Čáslavová a Petr Hercík. Výzkum byl rozdělen na dvě části: Hloubkové interview managementu center a písemný dotazník pro zákazníky fitness a wellness center. Výzkumu se účastnila tato centra a jejich zákazníci:

- BBC Vinohradská (vzorek 199 zákazníků),
- Holmes Place Premium Anděl (vzorek 212 zákazníků)
- Pure Health&Fitness Platinum Harfa (vzorek 191 zákazníků)
- WorldClass Wenceslav Square (203 zákazníků)
 

V rámci výzkumu byli dotazováni česky i anglicky mluvící zákazníci. Výběr těchto center byl zvolen na základě celkové plochy o rozměru nad 1000 m2, faktoru, že kluby jsou součástí světových event. domácích řetězců a nabízejí fitness a wellness služby. Výzkum probíhal pouze mezi současnými zákazníky fitness klubů. Stávající zákazníci fitness klubů světových řetězců v Praze byli v poměru muži : ženy 59 : 41. Největší zastoupení má věkové rozmezí 35-44 let (32%) a 27-34 (30%). 82% zákazníků bylo české národnosti.

Cena není na prvním místě
Ačkoliv by se mohlo zdát, že v českém prostředí bude pro zákazníky rozhodující cena, z tohoto průzkumu to tak nevypadá. Většina zákazníků zařadila na první místo jako hlavní důvod využívání nabízených služeb zlepšení fyzické kondice, vypracování postavy a zájem o zdraví. Teprve na třetím místě uvedlo 14,3% zákazníků, že jako kritérium výběru zařízení považují cenově výhodnou nabídku. Jen u jednoho řetězce zvítězila cena, jelikož zákazníci v 35,1% případů uváděli jako důvod využití řetězce akční zaváděcí cenovou nabídku klubu.

Lokalita rozhoduje
To, co je zřejmé z pravidelných výzkumů v zahraničí, bylo také výzkumem potvrzeno v českém prostředí. Zákazníci (16,3% zákazníků) totiž na druhém místě preferovali dostupnost klubu vzhledem ke svému pracovišti, nebo škole. Přestože dostupnost zařízení nebyla prioritním důvodem zamýšleného výběru zařízení, z výsledků vyplývá, že nejčastěji zákazníci využívají služeb na cestě z práce/školy domů a to v odpoledních a večerních hodinách. 34% zákazníků dojíždí do fitklubu 15-30 minut, dalších 25,6% zákazníků 5-15 minut, jenom 6,1% zákazníků bylo ochotno jezdit za speciální nabídkou více než hodinu. Tyto údaje jsou tedy pro kluby důležité z hlediska očekávané spádové oblasti. U nových klubů je také třeba počítat s obdobnou logikou.

Zábava je důležitá a vybavení nehraje až tak velkou roli
V dalším sledu uvádějí zákazníci jako kritérium výběru zařízení, že cvičení je pro ně zábavou. Paradoxně se až na sedmém místě v kritériích objevilo hodnocení klientů vybavení fitklubu, které uvedlo 9,7 % všech zákazníků. Je to zvláštní, protože je to součástí tzv. „tvrdé kvality“ a kvalita pro zákazníka ve službách hraje obecně prioritní roli.
Vybavení klubu je pro zákazníky rozhodující, až když uvažují o změně. Zákazníci totiž také uvedli celkově jako nejčastější potenciální důvod pro změnu právě lepší vybavení nového klubu. V tomto ohledu výrazně kontrastovali názory zákazníků Holmes Place klubu, kde lepší vybavení kladli zákazníci v důvodech na druhé místo a BBC, pro které toto kritérium bylo nejméně důležité.
 

Reklama, značka a loajalita nehraje zatím velkou roli
Na posledních dvou místech zákazníci celkově uváděli preferování prestižního jména klubu a zaujatost reklamní kampaní.
Fitkluby však na druhé straně nemohou příliš sázet na naprostou loajalitu zákazníků k zařízením, které navštěvují a to z toho důvodu, že 68,3% zákazníků zároveň uvedlo, že služeb zařízení využívá pouze jako doplňkovou činnost k jiným sportovním a fyzickým aktivitám, které provozuje rekreačně nebo závodně. Zároveň 47,2 % zákazníků přiznalo, že využívá nebo využívalo souběžně i služby jiných fitklubů. Na tento fakt poukazuje i celková doba využívání služeb současného klubu, kdy pouze 21% zákazníků je v klubu déle než 2 roky, 30,6% zákazníků 1-2 roky a zbylých 48,4% zákazníků méně než 1 rok.

Naprostá většina zákazníků využívá služby klubu prostřednictvím zakoupeného klubového členství tak, aby mohla využívat většího komplexu služeb z nabízeného množství. V BBC Vinohradská je to členství celodenní nebo mimo špičku, v Holmes Place je to individuální členství na 1-2 roky, v Pure Health & Fitness Platinum Harfa a ve World Class Wenceslav Square volí členství na 1 rok. Další, ale již zdaleka méně frekventovaný způsob vstupu je využívání balíčku vstupů, což představuje celkově pouhých 7% zákazníků.

Marketing velkých klubů, od cílení na cizince po velkoplošné reklamy
Z dotazování managementu velkých fitness klubů vzešel rozdílný pohled na marketing. Ten je z velké části ovlivněn cílovou skupinou jednotlivých klubů a také lokalitou a vnímáním nejen okolní konkurence.
Cílem řetězce BBC je udržovat existující povědomí o značce, na které se soustředí pomocí velkoplošné reklamy ať již na dopravních prostředcích, nebo na billboardech, či city light vitrínách.
Obdobnou strategii volí i další značky klubů tedy World Class a Holmes Place. Posledně jmenovaný využívá navíc marketingové aktivity nejen pro centrální značku Holmes Place, ale komunikuje samostatně i nabídky klubu Holmes Place Premium Anděl. Ke slovu pak přichází i cílené oslovování cizinců například na výstavě Expat expo.
Cizince oslovuje typicky i World Class, který s nimi komunikuje například prostřednictvím Prague Post, anglicky psaného týdeníku.
Pure Health&Fitness Platinum Harfa svoji cílovou skupinu oslovuje zejména prostřednictvím promo týmu a to přímo v budově obchodního centra Harfa, či v okolí. Promo týmy ostatně využívají i kluby Holmes Place a World Class v rámci svojí komunikace. 


Druhou část najdete v článku: Výzkum: Konkurence velkých fitness v Praze – část 2.
 

Karel Jarušek

Diskuze k článku: Konkurence velkých fitness v Praze a loajalita jejich zákazníků

fitness BBC Vinohradská

Vážně nerozumím tomu, jak je možné, aby mi jako řádně platícímu zákazníkovi, poslalo obchodní oddělení sportovního centra BBC Vinohradská kárný dopis, na základě jednoho upozornění recepční na to, že dle smlouvy si zákazník nesmí nosit vlastní pití a to ani sportovní láhev, do které si nesmí napustit kohoutkovou vodu. Přijde mi dost zcestné, aby po tom, co navštěvuji sportovní centrum BBC Vinohradská od 13.1.2013 a pravidelně platím členské poplatky, mě jednou jedinkrát upozornila recepční na to, že dle smlouvy si nesmím vzít své pití ( pití v BBC minimálně 2x dražší než v běžném obchodě) a to dne 5.9.2013, na to aby mi přišel o tři týdny později doporučený dopis s pohružkou pokuty!!!!!!! Po tom, co jsem do BBC Vinohradská volala a žádala vysvětlení, jestli to je standardní postup, zda posílají každému členovi po prvním upozornění doporučený dopis s pohružkou pokuty, mi bylo sděleno, že jsem byla upozorněna opakovaně samotnou paní manažerkou. Bohužel jsem s paní manažerkou nikdy osobně nemluvila, a na tento fakt jsem byla upozorněna pouze jednou jedinkrát, dne 5.9.2013 slečnou recepční, což si určitě může centrum BBC Vinohradská dohledat i na všudypřítomných kamerách. Tohle mi rozhodně nepřijde jako správné a uctivé chování k platícím zákazníkům a rozhodně nedoporučuji nikomu, kdo to zvažuje zakládat si v BBC členství.

Clenství v Holmes place Premium Anděl

Přenechám členství v Holmes Place Premium Anděl do srpna 2014 za 1500.-/měsíčně ( normálně 2500.-)

2 měsíce za Vás zaplatím !:)

Standartní cena je 28 000.-

Členství obsahuje neomezené vstupy, studiové hodiny, power plate to vše je v ceně!

Přepis zařídím a zaplatím !!!
V připadě zajmu prosím piste na email marthinek25@gmail.com

Přenechání výhodného členství do HP Anděl

Přenechala bych někomu svoje výhodné členství v Holmes place Anděl, bylo původně na dva roky, zavedené jako studentské, takže je to opravdu výhodná cena a člověk na kterého to přepíšu ani nemusí být student. Je to do září 2014 a platí se 1500 za měsíc. Je v tom úplně všechno. Z finančních důvodů si to už nemůžu dovolit, takže jestli někdo uvažujete o HP Anděl, ráda Vám členství přenechám. Moje číslo: 739447015.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 40 80%
Nelíbí 10 20%

Celkový počet hlasů: 50