Nové podzimní kurzy: Trigger point therapy a Yoga & fascia

Vzdělávání v oblasti fascií pro pohybové terapeuty, instruktory a trenéry je v Česku ještě na začátku. Trochu rozčeřit stojaté vody se snaží společnost FITNESS PERFORMANCE, která přináší nové formy školení a vzdělávání v práci s měkkými tkáněmi.
První koncept funguje již od loňského roku pod hlavičkou Trigger Point Therapy. Využívá speciální pomůcky a má dva stupně vzdělávání. První stupeň Foam Rolling je úvodním seznámením s tlakovými technikami, s fasciemi, a je při něm používán pěnový válec Grid. Druhý stupeň je pak Myofascial Compression Techniques. Tento specifický osmihodinový kurs je zaměřený na automyofasciální uvolnění, který přináší rozšiřující poznatky v oblasti nových výzkumů o fasciích a dalších východisek pro TP koncept.
Jde o praktickou výuku tlakových technik s využitím speciálních pomůcek: TP Footballer, TP Quadballer a TP Massage Ball ke zvýšení mobility, pružnosti, pro snížení bolestivosti, tuhosti svalů a pro lepší pohybový výkon a regeneraci.

 

Druhý koncept pod označením Fascial Fitness nabízí až čtyři navazující stupně vzdělávání. První vlaštovkou bude listopadový kurs s názvem Yoga & Fascia. Dvoudenní inspirativní školení pro využití principů z fasciálního tréninku a jejich propojení do jógového cvičení. Cílem bude pomocí tohoto spojení zefektivnit stimulaci fasciální sítě pro lepší elasticitu, ohebnost, uvědomování těla a celkovou tensegritu.
Význam funkce těchto měkkých tkání byl dlouho opomíjen, a to jak v přenosu pohybu, tak v jiných aspektech fungování lidského těla. Až vědecké poznatky Roberta Schleippa (autora konceptu Fascial Fitness) a jeho spolupracovníků to změnili. A netrénují se přece naše fascie při józe tak jako tak?
„Ano, některé principy jsou v józe obsaženy – jako například protahování dlouhých řetězců (ve smyslu Anatomy Trains) či zaměření na uvědomování si vlastního těla,“ vysvětluje Ondřej Lunga, zástupce FITNESS PERFORMANCE.
„Ale právě na základě nových poznatků o fasciích je lze uplatňovat při práci s nimi, např. trojrozměrný a aktivní strečink s mnoha změnami úhlů a směrů vedení pohybu, dále dynamické pružné impulsy nebo využití pěnových válců a míčků pro myofasciální uvolnění či stimulační techniky pro propriorecepci.“
Pomocí těchto prvků se optimalizuje stimulace fascií během jógové praxe. Klienti na lekcích tak mohou získat rychleji či příjemněji lepší mobilitu a stabilitu pro některé jógové pozice, což může podpořit jejich motivaci. Může jim to přinést také odlišné způsoby uvědomování těla a další odpovědi týkající se pestrosti a hloubky, než na jaké byli doposud zvyklí.
Tím však nabídky v oblasti školení fascií nekončí. Jako zatím poslední lahůdka je na příští rok je v březnu v rámci prvního stupně naplánován Introduction course za přímé účasti Roberta Schleipa. Tento expert se vůbec poprvé objeví v ČR. Představí nové termíny, které změní pohled na způsob tréninku či péči o tělo, jako jsou Rebound elasticity, Fascial stretch, Fascial release a Proprioceptive refinement.
Z obou konceptů v podzimních termínech pro vás chystáme reportáž.

Více informací najdete také na www.tptherapy.cz.

Diskuze k článku: Nové podzimní kurzy: Trigger point therapy a Yoga & fascia

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 24 83%
Nelíbí 5 17%

Celkový počet hlasů: 29