Podnikání ve fitness - Neziskový sektor

I když ve většině případů je motivací pro založení fitness centra potenciální zisk, nemusí tomu tak být vždy. Centra můžou zakládat i občanská sdružení jako tělovýchovné jednoty, sportovní svazy a další. U nich o zisku jako o primárním cíli mluvit určitě nemůžeme. Co je tedy jejich hlavní motivací a jaký je rozdíl mezi zakládáním fitness centra společností s ručením omezeným a občanským sdružením?

 

S. r. o.

Je to právnická osoba – obchodní společnost, je založena podle obchodního zákoníku, kterým se v průběhu své existence i řídí. Hlavním cílem její existence je vytváření zisku. Více o zakládání centra společností s ručením omezeným jsme si řekli v jedné z předešlých částí našeho seriálu, konkrétně v článku Podnikání ve fitness – Co je nutné k založení podnikání.

 

Občanské sdružení

Tak jako s. r. o. i občanská sdružení jsou právnickými osobami (v novém občanském zákoníku jsou nazývány „spolky“). Největším rozdílem je právě zmiňovaná hlavní motivace. U občanských sdružení jí není vytváření zisku, sledují jiné cíle, kvůli kterým byly založeny. U většiny občanských sdružení z oblasti sportu bude tedy mezi jejich hlavní cíle patřit  vychovávaní sportovců, organizování sportovní činnosti, snaha přiblížit daný sport širší veřejnosti a další.
Občanská sdružení jsou financována zejména z členských příspěvků a dotací, které mohou pocházet ze státního, krajského, nebo obecního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že k dosáhnutí výše uvedených cílů je potřeba finančních prostředků, v stanovách je možné mít uvedeno, že spolek může vykonávat k naplnění svého hlavního účelu jinou výdělečnou činnost.
Občanské sdružení se tedy může rozhodnout, že bude provozovat nějakou výdělečnou činnost, která naplňuje znaky podnikání. Může si třeba k fitness centru otevřít kavárnu nebo půjčovnu sportovních potřeb. Může taky například vybírat vstupné, organizovat zájezdy, různé sportovní akce nebo pronajímat prostory.

Aby však mohlo tuto „jinou výdělečnou činnost“ provozovat, musí občanské sdružení splnit podmínky, mezi které patří:

 

Vlastnictví živnostenského oprávnění – při registraci je potřeba uvést takzvanou osobu odpovědnou za živnost, která odpovídá za řádný provoz živnosti a taky za to, že budou dodržovány všechny předpisy. Musí mít odbornou kvalifikaci v daném oboru a být s občanským sdružením ve smluvním vztahu.

Při ohlašování živnosti na živnostenském úřadě, je potřeba dodat kromě vyplněného formuláře, který najdete v předešlých dílech našeho seriálu, taky doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (musíte doložit originál nebo úředně ověřenou kopii) a prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Toto prohlášení musí být taky úředně ověřené.
 

Uvedení činnosti jako vedlejší – ve stanovách musí být uvedeno, že daná činnost je vedlejší a také je potřeba podrobně rozebrat podmínky.
Je nutné si však dát pozor na to, že toto podnikání by nemělo být v rozporu s hlavní činností. Například tělovýchovná jednota by neměla mít prodejnu s alkoholem nebo třeba hernu, protože to logicky odporuje cílům, které se svojí hlavní činností snaží naplnit.

 

Občanské sdružení a daně

Pro občanské sdružení platí, že je plátcem daně z příjmu právnických osob a má samozřejmě i povinnost podávat daňové přiznání.
V dalším článku našeho seriálu si ale řekneme, že zákon o dani z příjmu tyto subjekty určitým způsobem zvýhodňuje, a taky si povíme jak.

 

Autor: Katarína Šlesaríková na základě právní analýzy České komory fitness
Foto: Freedigitalphotos.net

Diskuze k článku: Podnikání ve fitness - Neziskový sektor

Thanks

Super díky za článek :) https://www.fitnessbusiness.cz/discussion/?tid=200000510

Re: Thanks

www.fitnessbusiness.cz

Spolek

Dobrý den,

občanské sdružení jako forma neziskové organizace již není. Nyní je to spolek. Bylo by dobré aktualizovat údaje dle nového občanského zákoníku, třeba narazíte i na další změny:o)

Re: Spolek

Samozřejmě nečtu článek a takhle to vypadá:o))))

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 59 75%
Nelíbí 20 25%

Celkový počet hlasů: 79