Podnikání ve fitness - Registrační a daňové povinnosti, vedení účetnictví

Při provozování fitness centra je potřeba nezapomínat na povinnosti, které musíte podle zákona splnit, a které mnohé vás budou provázet po celou dobu existence. Tento seriál je připraven ve spolupráci s Českou komorou fitness.

Registrační a daňové povinnosti

Pro splnění těchto povinností je třeba se zaregistrovat do evidencí ve více institucích. Do těchto evidencí se můžete zaregistrovat pomocí centrálních registračních míst, které najdete od 1. 8. 2006 na živnostenských úřadech. Je potřeba ohlásit živnost a vyplnit Jednotný registrační formulář.
A do kterých evidencí se tímto způsobem můžete vlastně zařadit?

Ve vztahu k živnostenskému úřadu:

 • Ohlášení živnosti 
 • Žádost o koncesi

Ve vztahu k finančnímu úřadu:

 • Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob
 • Přihláška k registraci daně z přidané hodnoty
 • Přihláška k dani z nemovitosti
 • Přihláška k dani silniční
 • Přihláška k registraci pro pokladny plátce 
 • Přihláška k registraci – odštěpné závody a provozovny
 • Přihláška k dani z příjmů jako plátci (daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků; daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně; zajišťující daň)

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení:

 • Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění

Ve vztahu k úřadu práce:

 • Hlášení volného pracovního místa, nebo jeho obsazení

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně:

 • Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

 

Vedení účetnictví

I když podnikatel není ze zákona povinen zřizovat si účet v bance, v praxi je to samozřejmě absolutně nevyhnutelná záležitost. Jak v spolupráci se státními orgány, tak i s obchodními partnery.
Je tedy zřejmé, že se účet založit rozhodnete. V tom případě musíte v bance předložit průkaz totožnosti a doklad, který vás opravňuje vykonávat podnikatelskou činnost, tedy buďto živnostenský list, či výpis z obchodního rejstříku.
Co se týče samotného účetnictví, už od roku 2004 mají podnikatelé povinnost vést místo jednoduchého účetnictví podvojné. Pro fyzické osoby, které vedou účetnictví v zjednodušeném rozsahu, neplatí povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Vedení účetnictví se v dnešní době zjednodušilo díky množství softwarových programů. Každému vyhovuje něco jiné, a proto je třeba vybírat hodně pečlivě. Mezi důležité kriteria při jeho výběru byste určitě měli zařadit záruku aktualizace.
Zřejmě si však účetnictví nebudete vést sami, a tak je dobré nechat vašim účetním v rámci vašich finančních možností volnou ruku ve výběru softwaru, protože oni jsou ti, kteří s ním budou přicházet do každodenního kontaktu.

Autor: Katarína Šlesaríková na základě materiálů České komory fitness
Foto: Cybex/Fitbau

 

Vaše dotazy k podnikání ve fitness:

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 64 76%
Nelíbí 20 24%

Celkový počet hlasů: 84