Podnikání ve fitness - Vázané živnosti

Jak jsme si řekli už v minulém díle, k provozování fitness centra nám v podstatě stačí volná živnost. Avšak pro činnosti odborné (trenér, instruktor, masér, atp.) potřebné zároveň pro vázanou živnost, je nutné odbornost prokázat.

Kdo tedy vázanou živnost, nebo konkrétní odbornost potřebuje?

Laicky můžeme říct, že se vyžaduje u činností, u kterých je potřebné mít jistotu, že osoba, která jí vykonává, dosahuje určitou úroveň znalostí. Bez nich by mohli být způsobeny škody třeba na zdraví zákazníků.

Určitě byste při užívání solária nebo při masáži rádi věděli, že jste v rukách dostatečně kvalifikovaného člověka. Co je však důležitější, vázanou živnost nebo prokázání odbornosti potřebujete také k tomu, abyste mohli vykonávat profesi či nabízet služby osobního trenéra, cvičitele skupinových lekcí nebo instruktora. Váš lektor, trenér, nebo masér nemusí mít živnost, může s Vámi spolupracovat i na bázi smlouvy, či dohody. Ale musí být schopen na vyžádání živnostenského úřadu, pokud jeho služby nabízíte, prokázat svoji odbornost.
 

Kterou živnost tedy potřebujete k daným konkrétním činnostem?

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb – podle definice pod tímto pojmem 

rozumíme výuku dovedností příslušného sportovního odvětví a s tím spojené organizování sportovní činnosti pro jednotlivce a skupiny. Přesný výčet činností, které spadají pod tuto živnost, je uvedený zde: https://www.msmt.cz/sport/prehled-odbornosti-pro-oblast-sportu. Každý osobní trenér, instruktor, atd., by tedy měl být zařazen do alespoň jedné z těchto kategorií:

a) Vysokoškolské vzdělání (Mgr., Bc.) – toto vzdělání musí být samozřejmě v příslušném oboru, tedy takovém, který je zaměřený na tělovýchovu, tělesnou kulturu nebo sport. Pokud budete žádat o živnostenský list, zapsána vám bude konkrétní činnost odpovídající vámi vystudovanému oboru.

b) Vyšší odborné vzdělání, nebo SŠ – tak jako v případě VŠ, i tady musíte mít vzdělání týkající se tělovýchovy, tělesné kultury nebo sportu.

c) Doklad o odborné kvalifikaci, osvědčení o rekvalifikaci – akreditované zařízení vám takový doklad vydá po úspěšném absolvování některého z kurzů potřebných k provozování dané činnosti. Na základě získaného dokladu si pak můžete vyřídit živnostenský list pro konkrétní činnost, jakou může být třeba cvičitelství cardio fitness nebo instruktorství pilates. Mezi takové doklady řadíme certifikáty, osvědčení o odborné způsobilosti a taky diplomy.

d) Zkouška z profesní kvalifikace – novinka, která ověří celoživotně získané znalosti a dovednosti. Mohlo by se zdát, že jde v podstatě o variantu nejjednodušší. Avšak zkouška z profesní kvalifikace má jasně daná specifika a tak bez předchozí přípravy a opravdu nabytých znalostí a dovedností není možné ji splnit. Více informací o Zkoušce z profesní kvalifikace najdete na stránkách komory.

 

Dobrou zprávou pro ty, kteří plánují vykonávat povolání v některé ze zemí EU je, že existuje zákon o uznávání odborné kvalifikace. Díky němu by Vám měla být tato kvalifikace uznána ve všech zemích EU. Toto platí samozřejmě i naopak, pokud získáte doklad v některé ze zemí EU, v České republice by vám měla být po žádosti uznána a můžete zde vykonávat svou práci. Jako veškerá úřednická administrativa, i zde mohou být specifika daná pravidly jednotlivých zemí. A platí to jak ve směru z ČR do ostatních zemí EU, tak i naopak.

 

Provozování solárií – podle definice je to provozování a údržba zařízení solária k bezprostřednímu použití spotřebiteli tak, aby při jeho použití nedošlo k překročení povolených dávek záření, a tím k poškození zdraví člověka.
Potřebné odborné požadavky k provozování této živnosti najdete v Příloze č.2 živnostenského zákona.

 

Masérské, rekondiční a regenerační služby – pod tímto pojmem rozumíme poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží. Řadíme sem ty, které jsou provozovány na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces. Nepatří sem však všechny techniky, například reflexní masáž nebo různé speciální procedury.
Tak jako při provozování solária, i při poskytování těchto služeb musíte splnit odborné požadavky, kterých výčet najdete v Příloze č.2 živnostenského zákona.

Pro získání živnostenského listu je tedy třeba postupovat tak, jako v případě volné živnosti, ale navíc máte povinnost předložit potřebný doklad o odborné kvalifikaci. Může jim být maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom a jiné.

Vzhledem k tomu, že podmínky a pravidla snad ve všech oblastech regulovaných EU se poměrně často mění, je nutné počítat se změnami i v požadavcích na kvalifikaci v této oblasti a být připraven na dodatečnou potřebu dovzdělávání.

 

Autor: Katarína Šlesaríková na základě materiálů České komory fitness
Foto: Freedigitalphotos.net

Vaše dotazy k podnikání ve fitness

dph u trenésrských služeb

Když překročím obrat u poskytovaných služeb osobního trenéra, pak fakturuji klientům cenu s jakou sazbou dph?
Moc děkuji za odpověď

Prednášanie

Zdravím čo všetko potrebujem k tomu aby som mohol prednášať po školách o fitness a strave ? treba mi k tomu živnosť ?

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 62 77%
Nelíbí 19 23%

Celkový počet hlasů: 81