Provozovatel Star Trac klubu v Brně vyhrál rozhodčí soud s majitelem budovy

Ke konci listopadu 2014 byl v Brně uzavřen health klub Star Trac, za kterým stojí Tomáš Krmíček a Pavel Suchý. Uzavření klubu bylo následkem vleklého sporu s majitelem budovy, ve kterém byl klub v nájmu. Problémy, které nájemce, tedy Star Trac a pronajímatel řešili, se týkaly zejména dvou problémů. Jedním byl problém se zatékáním okolo vířivky a druhým, vážnějším, nesoucí se vibrace od běžeckých pásů.

Podle rozhodčího nálezu ze dne 13. března 2015, jehož kopii má redakce k dispozici, bylo rozhodnuto, že Star Fitness s.r.o., provozující Star Trac klub po vleklých sporech podal výpověď z nájmu oprávněně a náleží mu veškeré právní náklady.

 

O co ve sporu šlo? 

Podle rozhodčího nálezu se vleklý spor, jež v závěru vyústil kroky Star Trac klubu k ukončení svého provozu, týkal zejména nesoucích se vibrací od běžeckých pásů. Ty byly trnem v oku pronajímateli od doby obsazení prostor přímo nad klubem a následných připomínek ze strany jiných nájemců na vibrace nesoucí se pronajatými prostory. Situace byla řešena nejprve omezením rychlosti na pásech pouze na chůzi, přes snahu o vylepšení podlahy antivibrační podlahou až po rozhodnutí pronajímatele o okamžitém ukončení provozu běžeckých trenažérů. Argument pronajímatele mimo jiné byl, že tyto pásy nejsou nezbytně nutné pro provoz fitcentra. Rozhodčí soudce však dal Star Trac klubu za pravdu, že prostory nebyly stavebně způsobilé pro provoz fitcentra a pronajímatel nevykonal dostatečnou součinnost k uvedení prostor do stavu pro výkon činnosti fitcentra. 

 

Mezi argumenty, které vedly rozhodčího soudce k tomuto rozhodnutí, byla i písemná prohlášení o nutnosti běžeckých trenažérů pro provoz fitcentra od různých provozovatelů a odborníků, včetně České komory fitness a redakce našeho časopisu. 

 

-red-

Foto: Star Trac

Anketa

Jak se vám líbí tato novinka?

Líbí 26 70%
Nelíbí 11 30%

Celkový počet hlasů: 37