Trendy pro rok 2015 podle časopisu Fitness Business

Když jsme pro portál FitnessBusiness.cz v předchozích letech sestavovali žebříčky očekávání a trendů (rok 2013, rok 2012), věděli jsme, že jsou to očekávání spíše na příští roky, než konkrétní rok. Rozhodně tak nelze ani u tohoto žebříčku očekávat nějaké výrazné turbulentní změny na česko-slovenském trhu. Ostatně jak v podzimním čísle časopisu Fitness Business v rozhovoru prozradil Ivan Svatoš z Harmony Wellness v Písku, nelze očekávat výraznější trendy v roce 2015. Nůžky českého a slovenského trhu mezi fitness centry se stále více rozevírají. Na jedné straně jsou zpravidla novější centra, která jdou cestou nastavení vysoké kvalitu poskytovaných služeb a snaží se alespoň částečně s trendy pracovat, zatímco na druhé straně ve spoustě centrech stále letí Zumba jako hlavní trend, nebo díky specifické cílové skupině je jediným trendem silový trénink, maximálně ozvláštněný zavěšeným TRX. Směr a trendy si tedy majitelé (a hlavně jejich klienti) vybírají zcela specificky s ohledem na své schopnosti, možnosti, finance a cílovou skupinu. Ti, kdo chtějí, možnosti vidí a pracují s nimi.

Tento článek vyšel v originále v časopisu Fitness Business Podzim 2014. Pokud máte zcela jiný názor na trendy, než redakce a oslovení odborníci, budeme velmi rádi když se zapojíte do průzkumu, který jsme do konce ledna otevřeli ZDE. Souhrnná data z průzkumu vám také rádi pošleme na e-mail.

1) Méně času na cvičišti, více na bojišti

Dlouhodobě můžeme sledovat trend zkrátit trénink na co nejmenší možnou časovou jednotku. Výjimkou tak není 30minutový trénink. Pracují s ním různé ženské fitness typu Expresky, nebo Contours, ale nově je i v nabídce ve formě EMS tréninku (elektromagnetická stimulace svalstva), nebo kruhového tréninku Milon Circle. Tyto druhy tréninku dotáhly trend trávení méně času na tréninku na vyšší úroveň, protože nejen, že stačí cvičit 30 minut, ale také stačí, díky vysoké intenzitě, podpořené specifickým druhem tréninku, cvičit maximálně jednou až dvakrát za týden. Jak se populace snaží zvládnout za konkrétní čas co nejvíce věcí a co nejjednodušším způsobem, lze očekávat, že tento trend bude nejen v roce 2015 růst nejrychleji. Jen Expreska vyrostla za poslední období dvojnásobně a v posledních letech se objevilo řada studií s EMS (BodyBody, Bodytec, Xbody aj.), jejichž počet bezpochyby poroste a to zejména ve větších městech, odkud se postupně dostane do menších měst. Druhým aspektem tohoto trendu je dle dodavatelů slibovaná rychlá návratnost, jíž s běžným fitness vybavením a stroji prakticky dosáhnout nelze. „Pro nás je EMS jednoznačným trendem číslo 1,“ říká Pavel Suchý ze společnosti Nové fitness, dodávající na naše trhy přístroje Miha Bodytec. Pjotr Ghering, zástupce společnosti milon circle doplňuje: „Milon circle je právě tím řešením pro lidi, kteří sportu sice neholdují, ale přece jenom by rádi dosáhli svých výsledků. Díky unikátnímu excentrickému tréninku máte 15x rychlejší výsledek, přičemž trénink trvá jen 35 minut.“ Oba tak tento jednoznačný trend potvrzují a mají jako silný argument jednoznačné úspěchy systémů v zahraničí.

2) Funkční trénink

Velmi jsme váhali, dle výpovědí jednotlivých dotázaných, zda funkční trénink nemá být na pozici číslo jedna žebříčku. Jeho obliba však mírně stagnuje, více jak 50% center z dotazníku České komory fitness již funkční trénink v nabídce má. Nelze tak očekávat v příštím roce větší a agresivnější nástup. Jeho vlna stále trvá, jak ostatně potvrzuje Kateřina Nosek z pražské sítě klubů Holmes Place: „V Holmes Place se vydáme cestou HIIT, funkčního tréninku a pomůcek, které na rozdíl od jiných trendů svůj přínos populaci přinesli např. Kettlebell, speed ladder, Bosu, TRX, Gravity, balanční čočky a mnoho jiného.“ Její slova pak potvrzuje také Zuzana Hroudová z ústeckého T-Clubu: „V našem centru nyní rozšiřujeme nabídku o zcela novou posilovnu, kde nechybí ani rozsáhlá zóna pro funkční trénink. Jednoznačně trend funkčního tréninku vnímají zástupci dodavatelů, kteří posíleni obrovským rozmachem funkčního tréninku celosvětově (což ostatně potvrdilo letošní FIBO v Kolíně nad Rýnem), shodně vidí stále v této oblasti velký potenciál. Jan Hájek ze společnosti Fitbau upřesňuje: „Stále je poměrně velká poptávka po doplňcích na funkční trénink (medicinebally, kettlebelly, powerbagy). Proto jsme letos rozšířili nabídku o značky Adidas a Reebok.“ Společnost je zástupcem značky Jordan, kterou na trhu také zastupuje Nové fitness. Pavel Suchý z této společnosti k tomu dodává: „Funkční trénink v Česku určitě ještě vylepší svoji pozici.“ Funkční trénink zažívá stále velkou oblibu a tak bude třeba také pracovat s kvalitou trenérů, kteří mnohdy využívají pomůcky bez patřičných školení. Iveta Vondráková z Active Life Academy k tomu poznamenává: „V popředí bude i nadále kvalitní funkční trénink, s důrazem na individuální přístup ke klientovi.“
Na druhou stranu z rozhovoru s představiteli Harmony Wellness Clubu vzešlo, že funkční trénink, pro ně není aktuálním trendem. Lze tak předpokládat, že stejně jako jiné trendy, ani toto není trend pro všechny.

3) Health trénink
Zdravotní aspekty cvičení nejsou vždy výrazně v popředí různých druhů cvičení a tak dříve, či později lze očekávat, stejně jako v západní Evropě, nárůst tréninku zejména pro zdraví. Zbyněk Petr z IQ pohyb k tomu dodává: „Zákazník čím dál víc vyhledává komplexní péči - od fyzio diagnostiky po cílený cvičební program, často včetně správně zaměřené relaxace.“ Nástup Health tréninku bude pravděpodobně snazší ve větších městech, jelikož ta generují zpravidla větší počet osob s civilizačními onemocněními i kvůli rychlejšímu, ale pohodlnějšímu životnímu stylu. Komplexní péče, zejména ve spolupráci s lékaři, fyzioterapeuty a dalšími odborníky přes lidské tělo je nevyhnutelná. Ruku v ruce s tím je však nutné lepší vzdělání fitness odborníků a jasně definované standardy. „V současné chvíli, se maximální měrou snažíme nastavit standardy ve vzdělávání fitness odborníků tak, aby nás skupina lékařů a fyzioterapeutů mohla zřetelně identifikovat. Fitness sektor rozhodně může pomoci a již pomáhá při snižování rizika civilizačních chorob,“ připomíná Jana Havrdová z České komory fitness. Své o tom ví i provozovatelé. Zuzana Hroudová k tomu dodává: „Vzhledem ke stále se zhoršujícímu životnímu stylu si myslím, že stále poroste zájem o zdravotní cvičení.“

4) Vzdělávání
Čtvrtá příčka patří vzdělávání zcela oprávněně. Daniel Müller ze skupiny IQ pohyb vysvětluje: „Na základě interních vzdělávání, které pro centra pořádáme dle jejich požadavků, je a bude větší tlak majitelů fitness center na vyšší vzdělávání zaměstnanců. To jim totiž přináší nové klienty, včetně těch s většími zdravotními problémy a různým omezením.“  Jeho slova potvrzuje také Jarmila Štěpánková z firmy Fitness pro trade: „Do popředí se dostává požadavek na vyškolený a schopný personál trenérů.“ Potřeba vzdělávat se bude ještě umocněna rozjezdem Profesních kvalifikací, tedy zkouškami pro každou konkrétní oblast v rámci fitness (trenér fitness, instruktor power jógy, pilates, kondiční chůze, aerobiku atp.). Pokud si totiž trenéři a instruktoři budou chtít obhájit své nabyté certifikáty, či jakkoliv nabyté dovednosti v jednotlivých oblastech, budou nuceni postupně složit zkoušku z profesních kvalifikací pro každou konkrétní oblast. „Usilujeme jednoznačně o standardizaci trhu fitness, protože to je jediná cesta jak fitness obor může začít spolupracovat např. s lékaři,“ ujasňuje Jana Havrdová z České komory fitness. Bezpochyby díky profesním kvalifikacím vznikne další prostor pro stávající hráče na poli vzdělávání, stejně jako pro nové, kteří v posledních letech vyrostli jako houby po dešti. Díky rychlému růstu počtu vzdělávacích organizací se však nůžky ve kvalitě vzdělávání mezi nimi výrazně rozevírají. Stávající školící organizace tlačí většinou na kvalitu a zvyšování ceny, novější pak často bojují naopak nižší cenou a, řekněme, benevolentnějším přístupem k žákům. To ale není vždy pravidlem. Pro se tak trh vzdělávání stává nepřehledným. Tématu vzdělávání se věnuje Daniel Müller ve svém článku na str.xx

5) Crossfit a další formy HIIT

Trénink o vysoké intenzitě bude mít stále vzrůstající tendenci, i jako podskupina funkčního tréninku. Pavel Suchý z firmy Nové fitness nastínil situaci s CrossFitem na obou trzích: CrossFit by se v Česku mohl více prosadit. Zatím se více prosazuje na Slovensku.“ Jeho slova potvrzuje zástupce 3D Fitness, Miroslav Jirčík: „CrossFit komunita rozhodně bude rozšiřovat své řady.“ CrossFit je program licencovaný, a tak část provozovatelů, kteří v něm hledají pouze inspiraci, ale trénink uzpůsobili potřebám své klientely, nazývají cvičení založené na principech CrossFitu např. jako Cross trénink, XFit, CrossX apod. Vysoce intenzivní intervalový trénink dnes lze nalézt ve většině center zabývajících se širokou nabídkou skupinových lekcí, stejně jako ve specializovaných centrech.

6) Rozšiřování kardio zón
Trend, který za posledních několik let zaznamenal výrazný vzestup v našich končinách a lze tak očekávat, že poroste i nadále. Dříve fitness centra, nebo chcete-li, posilovny byly vybaveny zejména silovými stroji, ovšem to se pomalu mění. Nebo daná fitness centra mění svoji cílovou skupinu. „Posilovací stroje jsou zastoupeny dle našeho průzkumu u více jak 60 % center, zatímco kardio stroje jen u 55 %,“ poznamenává Jana Havrdová z České komory fitness. Růst kardio zón potvrzuje za dodavatele i Jan Hájek z Fitbau: „Stále bude docházet k rozšiřování, inovování a doplňování cardio zón.“ Většina provozovatelů dnes již ví, že pár vysloužilých kol z dřevních začátků indoor cyclingu jim novou klientelu nepřinese. Díky tomu, že cena kardio strojů je však vysoká, sahají tak často po levných možnostech polo profesionálních strojů, které však nevydrží nápor klientů a brzy zůstávají v rohu s cedulkou „mimo provoz“. Výrobci si to naštěstí uvědomují a tak se nejen na letošním veletrhu FIBO objevili mnozí z nich s levnějšími variantami strojů, či s kvalitním a oficiálním repasováním svých dřívějších modelů. Dosažitelnost kardio strojů a zejména tolik oblíbených běžeckých pásů je tak opět dosažitelnější pro centra.

7) Nízká cena
Tento trend nelze opomenout. Je dlouhodobý, u některých center systematický, u jiných zcela v rozporu s jejich nabídkou. Jak to tedy je? Na konferenci České komory fitness se při diskuzi o ceně Pjotr Ghering z milon circle zamýšlel: „Stojí tento iPhone stejně v Praze, jako u vás na malém městě? Pak není důvod, aby cena za služby fitness centra byla výrazně nižší.“ I přes to však lze očekávat jak na malých městech, tak i zejména na těch větších, kde se konkurence přiostřuje, větší tlak na cenu. Vstupem nízkonákladových center (znovu oživlé Factory Pro, rakouský FitInn, či do budoucna McFit) se pražská centra rozhodla svoji cenu přehodnotit a bojovala tak primárně o klienty cenou. Své o tom ví například síť BBC, svoji cenu výrazně v průběhu posledních let stáhl WorldClass a v neposlední řadě na trh, s nízkou cenou kompenzovanou větším počtem členů v klubu, vstoupila i síť Pure Jatomi Fitness. Ta například v předprodeji nově otevíraného centra v Edenu nabízela cenu 650 Kč měsíčně. Ostatní zmíněné nízkonákladové kluby se drží pod cenou 600 Kč a podle našich informací se chystá dokonce otevření velkokapacitních klubů s cenou výrazně pod 500 Kč za měsíc. Ostatně pražská síť BBC fitness již dnes v některých centrech ceny stanovila od 490 Kč měsíčně. Na to vše bude muset trh reagovat. Primárně půjde o dominantní trhy velkých měst. Ale pochopitelně u menších měst nelze očekávat tlak na zvýšení ceny. Doba tomu podle části provozovatelů stále nepřeje. A tak „nejnižší cena, která byla v průzkumu komory zjištěna za vstup, byla dokonce 30 Kč. Nedokáži si představit, že někdo s touto cenou může ekonomicky fungovat,“ uvádí Jana Havrdová z České komory fitness.

8) Automatizace
Stejně jako u kardio zón, pomalu a postupně dochází k přesunu automatizace provozů jednotlivých fitness center. Nelze u nás zatím očekávat výrazný rozmach virtuálních trenérů, kteří budou místo živých instruktorů předcvičovat na skupinových lekcích. Byť i to k nám brzy dorazí, jelikož to je standardem nízkonákladové sítě McFit, která má sály na skupinové lekce vybavené pouze projekcí virtuálních trenérů. Také již dnes jsou technologie připravené na skutečné 3D projekce, tedy nejen na plátno, ale přímo do sálu. To však pro mnohé z nás zní zatím jako hudba budoucnosti. I proto se automatizace bude ubírat zejména směrem od papírových přehledů, rozvrhů a tabulek směrem k profesionálnějším řešením. Michal Navrátil ze společnosti INSPIRE CZ upřesňuje: „Velký rozvoj očekávám u online nástrojů a optimalizace nákladů center. Stále důležitější roli budou hrát úspory, kterých fitness centra docílí díky komplexním online rezervačním systémům. Ty ve své podstatě zcela eliminují zásah obsluhy do správy rezervací. Zákazník si dokáže sám rezervovat, stornovat či změnit svou rezervaci.“
Stejně jako u jiného vybavení fitness center tak řada z provozovatelů půjde cestou levnějších řešení s potřebou většího zapojení lidské síly, ovšem z hlediska úspory provozních nákladů řada provozovatelů bude volit řešení umožňující postupně rozšiřovat. Například začít základní databází zákazníků a pokladnou a následně rozšiřovat o další moduly jako online rezervace, automatický mailing, automatické SMS, nebo třeba ovládání celého centra od turniketů, přes solárium až po světla. Bez zajímavosti není, že velké nízkonákladové koncepty jdou jednoznačně cestou automatizace a tak pití, nebo proteinové drinky a tyčinky je v těchto sítích možné koupit pouze z automatu a zaplatit třeba kartou. Michal Navrátil k tomu doplňuje, že situace na našich trzích je tomu už dnes nakloněna: „Již máme několik zákazníků s automatickým provozem a poptávky neustále přibývají.“
Stále nevyužité zůstávají z velké části českým trhem tzv. cloudová řešení, kdy zákazník má možnost sledovat výsledky svého tréninku, online komunikovat např. se svým trenérem atp. Pravdou ale zůstává, že ta využívají zejména centra, která si na ně dokáží vydělat, nebo se nebojí návratnosti investice. Své k tomu dodává Pavel Suchý z firmy Nové fitness: Fitness centra budou stále více hledat cesty jak udržet a motivovat své zákazníky, což povede k vyššímu zájmu o pokročilejší systémy monitorování a vyhodnocování aktivity, jako je např. systém MyZone.“

Osm trendů, které jsou v současné chvíli nejzřetelnější na česko-slovenském trhu je v porovnání s celosvětovými trendy jen z části podobné. Rozhodně nelze opomenout i ostatní trendy jako je jóga, pilates, trendy body & mind obecně. I když i ty zčásti stagnují, nebo se dají vztáhnout pod trend Health fitness.

Pohyb každý den a návrat k základům
Trend, který se žebříčku nevešel, ale rozhodně patří do kategorie „měli byste vědět“ je návrat k přirozenému pohybu. Zní to trochu jako něco, co už tu je, ale opak je pravdou. Jeden ze zastánců tohoto trendu je Ido Portal (www.idoportal.com). Ten mj. tvrdí: „Dříve jsme jako lidé byli nuceni se hýbat, i když jsme se chtěli jen napít.“ Odkazuje tak na evoluci člověka, který se postupně z pravidelně se hýbajícího tvora změnil na tvora pravidelně sedícího, či ležícího. Ido Portal je jedním z těch, kdo tvrdí přesný opak, než je náš trend č. 1, tedy že člověk by neměl brát pohyb jako trénink 3x nebo dokonce jen jednou týdně. Ale měl by pohyb v dostatečné míře vykonávat každý den. Podle něj je nesmysl trend jeden den se hýbat a druhý den mít pauzu. Ostatně ani náš předchůdce pračlověk nemohl tímto způsobem fungovat, proč bychom tak tedy měli fungovat my?
Druhým ze zástupců této kategorie je již známější program MoveNat, tedy propagující přirozený pohyb. Kateřina Nosek z Holmes place k tomu dodává: „Očekáváme rozmach tzv. Movnat tj. přirozeného pohybu, které je zatím stejně jako CrossFit velmi kontroverzní a názory na jejich přínos se napříč odborníky výrazně liší.“
Nelze opomenout na to navazující kategorii tzv. street workoutu, neboli kalesteniky, což je trénink převážně venku, u nás se prosazující zejména díky komunitě Seberevolty. Problémem komunitního cvičení však může být zpravidla nízká úroveň vzdělání těch, kdo pomáhají v rámci komunity nováčkům v kombinaci s rychlým růstem street workout, tedy venkovních hřišť s hrazdami, kruhy, bradly atp., díky dotacím z městských rozpočtů. Na druhou stranu se řada účastníků vrací k základům pohybu, mezi které patří i vis. Stačí se například podívat na děti na dětském hřišti.

Šatní skříňky trendy nemají
V rámci monitoringu trhu a dotazování na nové trendy jsme neopomenuli ani oblast vybavení šatních skříněk. Daniel Šiller ze společnosti Tritón Pardubice vysvětluje: „Oblast šatních skříní nezaznamenává mnoho trendových změn, jako např. fitness stroje, či různé typy cvičení.“ I zde však ke změnám dochází a stejně jako jinde lze očekávat tlak na cenu v kombinaci s vyšší kvalitou. Se zvyšováním znalosti trhu zákazníci požadují větší personalizaci. „Předpokládáme, že budou častější požadavky na skříně v barvách fitness center, případně v barvách, které přesně zapadají do konceptu.“

Bojové sporty na vzestupu
Obliba MMA a bojových sportů stále roste, nejinak tomu bude i v příštím roce. Velkou devizou MMA jako tréninkového systému je jeho pestrost, i proto má velkou budoucnost coby zpestření jiných sportů. Navíc si podle Zdeňka Ledviny z asociace MMAA je trend za trendem MMA i něco víc: „V dnešním hektickém světě si MMA našlo cestu mezi manažery z důvodu maximální koncentrace, zklidnění a taktické hry se soupeřem. Váš soupeř je vaším učitelem.“ Manažeři podle něj tyto výhody oceňují, boj totiž patří do klece, nikoliv za volant, domů, či do práce.

Autor: Karel Jarušek
Foto: Archiv firem

Diskuze k článku: Trendy pro rok 2015 podle časopisu Fitness Business

Milon circle OLOMOUC

První trénink na Milon circle ZDARMA v Omega centru sportu a zdraví. Na 1. trénink je nutná rezervace na tel.: +420 739 003 810.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 44 76%
Nelíbí 14 24%

Celkový počet hlasů: 58