Výzkum: Konkurence velkých fitness v Praze – část 2.

 

V minulém týdnu jsme vám přinesly závěry z výzkumu velkých síťových fitness center v Praze. Tento výzkum připravila Katedra managementu sportu, FTVS UK v Praze ve spolupráci s Českou komorou fitness. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že loajalita zákazníků těchto fitness center je relativně nízká a že pro ně není až tak rozhodující cena.


Čtěte zde: Konkurence velkých fitness v Praze a loajalita jejich zákazníků – část 1.

A jak je to obecně s konkurencí, s hrozbou náhrad, neboli substitutů, či vyjednávací sílou zakazníků? To se dozvíte právě dnes.


Konkurence je už nyní velká
Konkurenční prostředí v poskytování fitness služeb v Praze se v současnosti dělí na dva dílčí trhy. Na jednom z nich se utkávají lifestyle fitness a wellness kluby a na druhém fitness centra. Vzhledem k charakteristice marketingové filosofie a nabídce služeb v první kategorii dominuje Holmes Place Premium Anděl.
V konkurenci fitness center, která se nesnaží vytvořit z využívání služeb prestižní záležitosti, nejvíce vyniká BBC Vinohradská, díky nonstop provozu a ohromné rozloze klubu a World Class Wenceslas Square z důvodu exkluzivní lokality a známosti klubu. Přesto lze říci, že i tady se konkurenční boj odehrává s určitými pravidly, nepodporuje se přecházení klientů z jednoho klubu do druhého či cílené přetahování klientů, jak je vidět například na trhu telekomunikačních služeb. Celkově však lze o konkurenčním prostředí v Praze říci, že je velmi intenzivní, jestliže vezmeme celkový počet fitness klubů a center. Tady se konkurenční boj odehrává spíše mezi pozicemi těchto velkých zařízení (dle plochy zařízení) tzv. „tržních vůdců“ s menšími a malými zařízeními (podle plochy zařízení). Těch je velké množství a pracují nejen na podnikatelském principu, ale jako součást sportovních organizací anebo hotelů. V tomto ohledu jsou menší a malá zařízení na pražském trhu v nevýhodě a musí využívat nevyužitých příležitostí a stávají se tak tzv. „tržními troškaři“, tedy těmi s velmi malým podílem na trhu.

 

Vyjednávací síla zákazníků
Velká nabídka fitness služeb v Praze odpovídá poptávce, čímž se zeslabuje vyjednávací síla zákazníků. Kluby se však podle výsledků z rozhovorů s manažery zaměřují nebo chtěly zaměřovat na kvalitu zákazníků. Z těchto důvodů do popředí stoupají charakteristiky klientů, jako je věrnost a dlouhodobost. Tento jev dává zákazníkům možnosti jistého vyjednávání, což je kluby vnímáno pozitivně. V důsledku toho nabízejí zákazníků relativně levnější dlouhodobá členství oproti krátkodobým, postupné snižování měsíčního poplatku při obnovování členství či odměny za dlouhodobou návštěvnost. Silnou pozici mají odběratelé služeb také v sezónních cyklech, hlavně přes letní měsíce. Tím, že teplé počasí poskytuje fyzicky aktivním občanům možnosti venkovního sportovního vyžití, se kluby doslova předhánějí ve snaze udržet a přilákat zákazníky i na teplé měsíce v nabídce letních akcí spojených s výhodným členstvím. Příkladem může být poloviční měsíční poplatek přes léto, nižší registrační poplatek, letní soutěže, dárky či dokonce letní měsíce zdarma. Kluby v těchto situacích pracují velmi aktivně a snaží se předběhnout a předvídat momenty, ve kterých zákazníci získávají vyjednávací sílu a jednají tak dříve, než si klienti svoje postavení uvědomí. Příkladem mohou být nejen již zmíněné speciální nabídky na léto, ale i vánoční akce, či novoroční předsevzetí zákazníků a s nimi spojený intenzivní zájem nových i stálých klientů o služby tohoto typu.

Hrozba substitutů
Jako substituty, neboli náhražky můžeme považovat ostatní pohybové a sportovní aktivity vyskytující se mimo fitness kluby. Tato hrozba je velice reálná, neboť z výsledků výzkumu je zřejmé, že 68,3% zákazníků se věnuje ještě jiným sportům mimo fitness klub. Zájem o jiné pohybové aktivity je prokázán, proto se fitkluby snaží zapojit i pohybové a sportovní aktivity, které jsou atypické a nebo jsou provozovány i mimo uzavřené prostředí daného zařízení. Fitkluby nabízejí například speciální tréninky pro lyžaře, konkrétně pak Holmes Place Premium Anděl ranní jogging výběhy po Smíchově s trenéry nebo provozování Holmes Place studiových hodin ve Žlutých lázních nebo Pure Health&Fitness Platinum studiové hodiny na střeše Galerie Harfa.

Hrozba vstupu nových konkurentů
Je zřejmé, že i když se trh v Praze zdá být přesycen, budou vstupovat na trh nová zařízení a to především jako součást světových řetězců. Dokazuje to i vstup Pure Health&Fitness v roce 2010. Právě světové řetězce jsou schopny překonat vstupní bariéru, danou náklady na vybudování a vybavení nového zařízení a zároveň náklady na vyvolání zájmu a oslovení potenciálních zákazníků, neboť mají za sebou sílu kapitálu nadnárodních společností. Vstup nových firem je do jisté míry i vítaný z pozice zákazníka, protože intenzivní konkurenční prostředí příznivým způsobem ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb a cenu, za kterou jsou zákazníkovi nabízeny.

Loajalita je nízká, marketing nerozhodující, substituty silné. Co s tím?
Z uvedených výsledků je vidět, že loajalita pražských zákazníků k navštěvovaným zařízením je poměrně nízká. Při výběru fitness centra v Praze pro zákazníka zatím nehrají aktivní roli marketingové nástroje jako je hodnota značky a působení reklamy. Ačkoliv obecně je především značka pilířem loajality zákazníka, v pražském prostředí příliš efektivně nefunguje. Jak však ukazují výsledky výzkumu, marketing by však měl výrazně pracovat již v etapě plánování s promyšleným návrhem sortimentu služeb, volbou provozovny v napojení na dopravní systém a cenovou politikou. Tato tři kritéria by měla činit hlavní „lákadlo“ pro návštěvu zařízení. Marketingové podněty s pestrostí nabízených služeb doplněných vhodnou cenou za jejich komplex se jeví jako vhodný nástroj podporující vyšší loajalitu pražských zákazníků. Další podněty pro návštěvu jako vybavení fitklubu už směřují ke konkrétní typologii zákazníka. Zároveň z výsledků vyplývá, že konkurenční prostředí v Praze pro fitkluby se zintenzivňuje i další nabídkou sportovních aktivit organizovaného a neorganizovaného typu, která oslabuje loajalitu jejich vlastních zákazníků a bude je v budoucnu nutit zavádět inovační postupy a procesy i zatím neobvyklé pro český trh.

 

Karel Jarušek

 

Diskuze k článku: Výzkum: Konkurence velkých fitness v Praze – část 2.

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Líbí 32 84%
Nelíbí 6 16%

Celkový počet hlasů: 38