Zaměstnávání trenérů – jak na to?

V dnešním článku se pokusíme nahlédnout do problematiky zaměstnávání trenérů ve fitness. Pro příklad u recepčních je tato problematika celkem jasná. Zde je vždy nejvýhodnější forma zaměstnávání na dohodu (o provedení práce, či o pracovní činnosti), nebo poté formou standardní pracovní smlouvy. Zde zákon jasně ukládá formu, kterou lze použít v daném konkrétním případě. Např. že dohoda o provedení práce by neměla být opakovaná, resp. pravidelná a že maximální limit je 150 hodin za rok. A další specifika, kterým se věnuje zákoník práce,  v nedávno aktualizované formě.
Pojďme se ale podívat na skupinu ve skrze problematickou a to nejen z pohledu zákona a tzv. schwarz systému, ale především z pohledu servisu fitness centra a vztahu se zákazníky.

Formy jakými lze s trenéry spolupracovat:

1) Pronájem fitness prostor trenérovi
Snad nejčastější formou je tzv. pronájem. Fitness pronajme trenérovi své prostory a fakturuje mu za tyto služby. Trenér si zobchodovává klienty ve vlastní režii a je jen na něm, jestli ve fitku tráví hodinu týdně, nebo deset hodin denně a jestli si účtuje 100 nebo 900 Kč za hodinu osobního tréninku.
Pro: Fitness z této formy spolupráce získává pravidelnou částku bez rizika spojeného s hledáním klientely. Obvyklá částka v Praze se pohybuje kolem 1500 až 3000 Kč měsíčně. V menších městech bývá obvykle i pod 1500 Kč.
Proti: Fitness nemá obvykle absolutně žádnou možnost kontroly kvality práce trenéra. Proto se může snadno stát, že někteří klienti po zkušenosti s trenérem raději zvolí jiné fitness. Nezapomeňte, že to co prodáváte, jsou hlavně lidé, zaměstnanci a spolupracovníci.
Řešení: Pokud i přes výše uvedené trváte na této formě spolupráce, nastavte si jasně danou spolupráci, která bude kopírovat standardy vašeho fitness. Zkuste si s trenéry dohodnout jednotnou cenu, kterou budou klienti hradit na recepci. Přeci jen vypadá lépe, když klient platí na místě k tomu určeném, než „pokoutně“ v šatně trenérovi. Dále si nastavte jasné standardy trenérské práce a pravidelné školení trenérů.  Proto je důležité si částku za pronájem vzájemně nastavit tak, aby pokryla vaše náklady i včetně těchto standardů.

 

2) Zaměstnávání trenérů (na dohodu)
Forma obvyklá v případě, že s trenéry spolupracujete na každodenní bázi, chcete vidět konkrétní výsledky a trenér je osoba zodpovědná za chod fitness/posilovny, její úklid (srovnání nářadí a činek), bezpečí a pohodlí klientů v tomto prostoru. Pozor však, na dohodu o provedení práce lze spolupracovat spíše jednorázově a např. se studenty. Dohoda o pracovní činnosti pak v podstatě nahrazuje smlouvu na poloviční úvazek. Tedy přináší sebou povinnost přihlásit zaměstnance, trenéra k sociálnímu pojištění a odvádění sociálních dávek ze mzdy.
Pro: Je to jedna z právně nejčistších forem spolupráce. Navíc inkasování klienta za trenérské služby je plně v režii fitness centra. Nastavení standardů a školení je tak jednodušší.
Proti: Povinnost odvádět platby za sociální pojištění je pochopitelně pro zaměstnavatele méně příznivá. Pořád je však tato zátěž menší než při formě spolupráce standardní pracovní smlouvou.

 

3) Zaměstnávání formou pracovní smlouvy
Jak již bylo popsáno obdobně u předchozího bodu, je to forma jednoznačně dlouhodobé formy spolupráce. V případě pracovní smlouvy přechází na zaměstnavatele zátěž ve formě daňové a dalších odvodů (zdravotní a sociální pojištění). Zaměstnavatel si tedy k platu zaměstnance musí připočíst zhruba 30% navíc. Trenér, si musí v tomto případě zhruba stejnou částku ze své hrubé mzdy pro změnu odečíst (pozn. red.: údaje jsou velmi orientační a nezahrnují daňové úlevy).
Pro: Trenérovy povinnosti jsou jasně specifikované smlouvou a dalšími interními nařízeními a popisem pracovní pozice. Je velmi jednoduché nastavit čistou spolupráci, trenéra motivovat, určovat pravidla „hry“. Stejně tak pro klienty je tato pozice vyhovující, protože vše se děje ve standardní režii fitness centra.
Proti: Trenér jako zaměstnanec je pro fitness centrum jasná položka na výplatní listině. Ne vždy si je však na sebe schopen vydělat. Myslete na to před tím, než s trenérem uzavřete pracovní smlouvu.

 

4) Spolupráce s trenérem na základě mandátní smlouvy (na ŽL)
Druhá nejčastější forma spolupráce s trenéry. Mandátní smlouva jakožto smlouva uzavřená mezi dvěma podnikatelskými subjekty má svá specifika. Proto, aby to nebyl tzv. schwarz systém je třeba, aby trenér nespolupracoval s vaším fitness centrem exkluzivně, ale fakturoval i jiným subjektům. Měl by v rámci vašeho prostředí využívat svoje pomůcky a nástroje. Specifik je samozřejmě více, ale lépe bude vyhledat články věnující se přímo této problematice.
Pro: Spolupráce s trenéry na živnostenský list (ŽL) je samozřejmě pro fitness centrum nejvýhodnější. Rizika jsou minimální, trenéra zpravidla platíte dle objemu vykonané práce (ať už služeb na fitness flooru, nebo tréninků) a i při této formě můžete udržet kvalitu poskytovaných služeb.  Trenérovi sice vzniká povinnost hradit zdravotní a sociální dávky, stejně jako daň z příjmů. Sazby jsou však mnohem výhodnější než při zaměstnaneckém poměru.
Proti: Snadno se spolupráce může vyvinout ve schwarz systém, který je samozřejmě právně postižitelný. Pohlídejte si tedy při této formě spolupráce vše, co je třeba, aby váš vztah nemohl být takto klasifikován.

Forma spolupráce záleží samozřejmě na vzájemné dohodě. Vždy je třeba, aby trenér měl přesně specifikované podmínky, a to nejen ve vztahu vůči fitness centru, ale hlavně vůči klientům. Měl by dodržovat předepsané standardy (způsob oblékání, formu komunikace, plné soustředění na klienta v rámci osobního tréninku bez vyřizování telefonů, atp.). Maximální orientace na klienta je jednoznačně nejdůležitější, ať už s trenérem uzavřete kteroukoliv z uvedených forem spolupráce.

V případě, že byste se rádi o této problematice dozvěděli více, neváhejte nás kontaktovat na kontakt@fitacademy.cz.

Karel Jarušek, Fit Academy, www.fitacademy.cz/consultancy

Diskuze k článku: Zaměstnávání trenérů – jak na to?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Anketa

Jak se vám líbí tento článek?

Skvělý 45 53%
Dobrý 15 18%
Horší 12 14%

Celkový počet hlasů: 85